Categorie: Landbouw en Bodemdaling

“We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

      Reacties uitgeschakeld voor “We moeten toe naar een ander peilbeheer in de veenweidegebieden.”

Het kan niet zo doorgaan met de doorgaande peilverlagingen in de veenweiden en de daarmee gepaard gaande bodemdaling. Daar zijn nu toch echt ingrepen voor nodig. Volgens Theo Vogelzang van Wageningen… Lees verder »