Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

      Reacties uitgeschakeld voor Minder uitstoot broeikasgas in de landbouw is mogelijk

Slimmer landgebruik moet de afbraak van veen remmen. Zo moet je de veenoxidatie verminderen en meer CO₂ vastleggen in de bodem door het organisch stofgehalte te verhogen. Er zijn verschillende pilotprojecten waarin met name akkerbouwers meer koolstof proberen op te slaan in de bodem. Die koolstof opslag zou ook geld moeten opleveren. Zo wordt in buitenland wel gewerkt met zg. Carbon Credits. Ook de melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfssysteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Slimmer landgebruik moet de afbraak van veen remmen

De Nederlandse veenbodems stoten jaarlijks 4,7 megaton aan CO2-equivalent uit. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In de ‘conceptversie’ van het klimaatakkoord is het doel gesteld dit met 1 megaton te reduceren. Door slimmer landgebruik valt de afbraak van veen te remmen. Veenafbraak is de belangrijkste oorzaak van de emissie die vrijkomt uit de veenbodems. Slimmer gebruik van land komt in het kort neer op vernatten. Hoe minder lucht er in de bodem komt, des te langzamer breekt het veen af en daalt de bodem.

De sector ‘Landbouw en landgebruik’ moet in 2030 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 3,5 megaton hebben gerealiseerd. Een aanzienlijk deel van die vermindering moet komen uit de melkveehouderij, schrijft vakblad Veeteelt.

 

Lees verder: