Zelf Stikstof en fijnstof meten

      Reacties uitgeschakeld voor Zelf Stikstof en fijnstof meten

Esther van den Bor – Noodmaatregelen
Om de stikstofconcentraties in de lucht naar beneden te brengen wordt een aantal noodmaatregelen genomen voor de korte termijn. Daarover meer elders in deze Groene Flits en op de Kwaliteitsatlas. Dat heeft echter niet te maken met onze gezondheid, maar met de wens meer te bouwen en te vervoeren. Onze gezondheid wordt door onder andere door de kwaliteit van de lucht die we inademen beïnvloed. Aantoonbare schade wordt veroorzaakt door hoge stikstofconcentraties en door hoge waarden van fijnstof met diverse deeltjesgrootte. Dit staat te lezen in een wat ouder artikel uit de Volkskrant, dat helaas niets aan actualiteit heeft verloren: fijnstof en stikstofdioxide.

Een eigen meetnetwerk
In steeds meer gemeenten staan groepen burgers op die al dan niet in directe samenwerking met de gemeente, een eigen meetnetwerk luchtkwaliteit samenstellen om te weten te komen wat de waarden in werkelijkheid zijn in je eigen woonomgeving. Wat gebeurt er wanneer er veel verkeer is, hoe hoog zijn waarden dichtbij veehouderijen, wat doet de houtkachel met de kwaliteit van de lucht. In de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk zijn dergelijke groepen al gedurende kortere of langere tijd bezig met metingen. Eerst werd ook stikstof gemeten, maar een langduriger meting is mogelijk met sensoren die alleen fijn stof meten PM2,5 en PM10. (voor definities etc. zie https://www.rivm.nl/fijn-stof)

De metingen worden uitgevoerd met door het RIVM erkende meetsensoren én met zelf in elkaar te zetten meters (type Luftdaten-metingen). Dit soort Citizen Science projecten worden inmiddels actief ondersteund door het RIVM en de provincie Zuid-Holland. Langs deze weg wordt bewustwording vergroot aangaande de omvang van het luchtkwaliteitsprobleem en worden meer data verzameld die gezamenlijk een duidelijk beeld geven van de feitelijke situatie. Op het dataportaal van het RIVM  www.samenmeten.rivm.nl  zijn de resultaten te zien.
Het probleem van de luchtkwaliteit die onze levenskwaliteit verlaagt wordt inmiddels ook door overheden onderkend en het Schone Lucht Akkoord wordt door steeds meer gemeenten ondertekend. Een inspanningsverplichting, maar daar is ook de burger bij nodig!

Samen meer weten en dus meten is nodig. Sluit je aan bij bestaande groepen of vorm zelf een groep. Op korte termijn wordt met het RIVM het Samen Meten forum opgezet. Daar komt alle bestaande kennis samen.