Dromen

      Reacties uitgeschakeld voor Dromen

Esther van den Bor

Oren dicht
De nieuwsfeiten van nu maken mij verdrietig en sceptisch. Gif in insectvriendelijke planten, extreme weersomstandigheden, dreiging, harde menselijke acties…. Ik verbaas me over de gelatenheid waarin veel mensen zich opsluiten. Horen ze niet wat er gaande is? Of is het niet (willen) weten? Of is het de snelheid van het dagelijkse leven waardoor we niet in actie komen. Of is het de teleurstelling en moedeloosheid?

Domen met ogen dicht
Droom met mij mee om te voelen wat we werkelijk belangrijk vinden.

  • Schone lucht die onze gezondheid niet schaadt. In 2021 stelde de Wereld Gezondheid Organisatie WHO dat er zeven miljoen mensen sterven door vervuilde lucht.
  • Stilte en rust in ieder geval gedurende de nacht. Geluidhinder veroorzaakt veel sterfgevallen en grote kans op vroegtijdig overlijden.
  • Gezonde voeding die voedt in plaats van vult.
  • Natuur waar je tot bezinning en emotioneel welzijn kunt komen.
  • Gelijkwaardig omgaan met medemensen.
  • De schoonheid van de wereld om ons heen.

Zo kunnen we meer onderwerpen opnoemen. Maar het punt is dat we het zó graag anders zouden moeten willen, dat we opstaan en iets gaan doen. Ook hiervoor geldt opnieuw dat het samen werken met anderen helpt. Het effect van je daden is groter, maar vooral ben je zelf gesteund en meegetrokken en geïnspireerd door anderen die meedoen. De aanpak van Gouda Bruist is wat mij betreft een prachtig voorbeeld van hoe ieder op zijn eigen plekje, met zijn eigen passie/droom het verschil kan maken. En daarmee zichzelf en zijn omgeving blij maakt.