Groene Hart en bijen – Column van de secretaris

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart en bijen – Column van de secretaris

Volgende week is het weer zover: op 15 april start de Nationale Bijentelling, die loopt tot en met 24 april. We worden opgeroepen om in die periode een half uur bijen te tellen in onze tuin, op het balkon of gewoon op een groene plek in je eigen buurt.

Onderzoekers gebruiken de resultaten van de telling om vast te stellen waar verschillende bijensoorten voorkomen en of de aantallen toe- dan wel afnemen. In Nederland komen zo’n 360 bijensoorten voor, waarvan de helft bedreigd wordt.

Waarom aandacht voor bijen en andere insecten? Bijvoorbeeld omdat 80% van onze eetbare gewassen worden bestoven door bijen en andere insecten. Voor de koffiedrinkers onder ons (ook al wordt er bij mijn weten in het Groene Hart geen koffie verbouwd): zonder bij geen koffie… En zo zijn er nog wel heel wat meer wetenswaardigheden over de bij op te sommen.

Aandacht voor de bij is er (gelukkig!) op allerlei manieren. Zowel in de vorm van de genoemde bijentelling als bijvoorbeeld in het creëren van omstandigheden, waarbij de bij beter gedijt. In je eigen tuin. Maar ook door het aanleggen van bloemrijke bermen en bijenlinten. De aanleg en het herstel van oorspronkelijke landschapselementen als bijvoorbeeld hagen en geriefbosjes leveren hun onmisbare bijdrage. Daarmee is niet alleen de bij gediend. Ook de natuur en de cultuurhistorische waarden van het Groene Hart hebben er baat bij.

En dat is precies ook waar Stichting Groene Hart voor staat. Ik noem als voorbeelden: versterk de groenblauwe dooradering; verstevig de recreatieve functie van het Groene Hart als groene long, passend bij de draagkracht van het landschap en de natuur; laat de natuuraanpak integraal onderdeel zijn van alle ontwikkelingen die op het Groene Hart afkomen. De bij: van belang voor de biodiversiteit én extra kleur op de wangen in het Groene Hart.

Ben je op zoek naar inspiratie, om te kijken wat je zelf kunt doen? Kijk dan bijvoorbeeld eens op de site van het Bijenlandschap. Zoals altijd bij de column: reacties zijn welkom via info@groenehart.info.

Ton de Gans,
secretaris Stichting Groene Hart