Natuur beschermen?

      Reacties uitgeschakeld voor Natuur beschermen?

Esther van den Bor

Wat is natuur?      

We hebben de natuur in Nederland onderverdeeld in categorieën en beheertypen. En elk stukje op de kaart heeft zijn eigen kwaliteit en doelstelling waarvan niet mag worden afgeweken. Maar de natuur is in werkelijkheid dynamisch en in potentie overal aanwezig. Zoals Wouter van Eck stelt: “De natuur is vergevingsgezind”. Al na korte tijd kan natuur zich herstellen in al haar diversiteit en een stabiel ecosysteem vormen. Overal kan natuur zich ontwikkelen zolang we haar de ruimte en tijd geven en niet tegenwerken. Bermen van spoorlijnen en fietspaden, in de stadstuinen, weilanden, sloten en zelfs op akkers en bedrijfsterreinen. MAAR….

Van binnenuit aangevallen
Na een lezing bij Velt Groene Hart  van Marlonneke Willemsen over de Invisible Threat en haar artikel in Trouw over de gevolgen van vlooienbanden kijk ik somberder naar onze natuur – onafhankelijk van welke indeling en definitie! Het leven van insecten wordt direct en op grote schaal “van binnen uit” aangevallen. De tuincentra verkopen planten waarop één en soms een cocktail van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen. Onder de aanduiding “goed voor bijen en vlinders”. In haar fotografiewerk ontdekte ze dat insecten al binnen enkele uren of dagen dood gaan wanneer ze van deze planten eten. Ze raken verlamd en verhongeren. Wanneer ze bij biologische planten van hetzelfde soort worden gezet, blijven deze dieren leven. Dezelfde vergroeiingen en doodsoorzaken vond ze in openbaar groen. Onderzoek toonde aan dat de oorzaak hiervan de veel verkochte vlooienbanden zijn voor honden en katten. Het is dus uitermate belangrijk dat echt iedereen overal overstapt op biologisch geteeld plantgoed, zaden, bloembollen en vlooienbestrijding bij huisdieren. Pas dan heeft de natuur in al haar vormen een kans om ter herstellen – ze is immers “vergevingsgezind”.