Wandeling Sliedrecht (ca. 5,5 km)

Sliedrecht is bekend om de baggeractiviteiten en claimt  twee uitvindingen die aan de wieg van de hedendaagse, moderne baggerindustrie hebben gestaan: het zinkstuk en de klepschouw. Het zinkstuk is een vlechtwerk van wilgentakken dat men onder de waterspiegel aanbracht op het dijktalud waarna het met stenen werd verzwaard. De klepschouw had afzonderlijk afsluitbare compartimenten waarmee, na handmatig vol te zijn gestort, door het open zetten van een klep onder water kon worden gelost. De baggerbedrijven werkten over de hele wereld en enkele zijn uitgegroeid tot internationale grootheden zoals Boskalis.

Start: met de trein:  Station Sliedrecht, Stationsplein (bij het station is ook een parkeerplaats maar deze is doordeweeks vaak vol),  met de waterbus: Halte Middeldiep, Sliedrecht, met de auto:  parkeren nabij de waterbushalte bv. op het Albrechtplein

La =linksaf    ra = rechtsaf    ewl = einde weg links    ewr = eindeweg rechts    rd  = recht door

Routebeschrijving (bij de nummers is nadere informatie te vinden)

 • Vanuit station ra (A)
 • Op rotonde la (B)
 • Volgende rotonde la (Thorbeckelaan), direct links is de ingang van de begraafplaats (C)
 • Keer terug naar Stationsweg en op rotonde la
 • Bij kerk ra naar het Baggermuseum (Kerkbuurt gaat over in Molendijk) (D)
 • Vanuit Baggermuseum ra en na circa 600 m. ra de A.W. de Landgraafstraat inslaan (E)
 • Einde weg la (Havenstraat) (F) (Algemeen over werkhaven)
 • Bij oude Raadhuis la (G en H) ramen en electr.
 • Bij kerk ra (Kerkbuurt) (I en J) museum en nr 52
 • Kruispunt ra (Oosterbrugstraat)

Komt u met de Waterbus, dan vanaf hier de route volgen naar en weer vanaf het station.

 • Met bocht mee naar rechts over de Adriaan Volkersingel
 • Bij Bellevue met bocht mee ra Merwestraat (K)
 • 1ste weg links is de (doodlopende) Industrieweg. Even kort in en uitlopen (L)
 • Terug naar Merwestraat en alsmaar rd terug naar station.

Wandeling Sliedrecht informatie

A Station (Stationsplein 8)

Het in chaletstijl gebouwd station dateert van 1883. Het perron heeft nog alle detaillering van de 19de eeuwse spoorwegbouw zoals de gietijzeren zuilen waarop de overkapping rust. Op de bovenverdieping was een woonetage voor de stationschef en zijn gezin.

sigarenbandje Batavier

B Voormalig sigarenfabriekje (Stationsweg 233)

Sigarenfabrikant Klarinus Pellikaan maakte hier sigaren van het merk Batavier en hij was niet de enige producent in Sliedrecht. De sigaren werden met de hand gerold en mechanisch geperst. Het bedrijfje stopte in 1953 maarde fam. Pellikaan is tot 2006 hier blijven wonen. Het huis schijnt nog de originele met zink beklede droogruimtes te hebben.

C Algemene begraafplaats (Thorbeckelaan 2)

Vroeger lag de entree aan de Stationsweg maar deze is later verplaatst naar de Thorbeckelaan. De toegang wordt gevormd door twee hoge pilaren en smeedijzeren hek. Het jaar van in gebruik name, 1885, staat op de pilaar genoteerd. Op de begraafplaats links aanhouden en helemaal doorlopen naar achteren naar het oudste gedeelte. Hier vindt u de graven van bekende scheepsbouwfamilies en baggeraars zoals Volker, Schram, Prins, Kalis, Bos, Kraaijeveld en van der Giessen. Zij bezorgden Sliedrecht wereldfaam.

familiegraf Volker

D Nationaal Baggermuseum (Molendijk 204)

Het museum is ondergebracht in het woonhuis van Adriaan Volker en zijn familie. Zij woonden eerst op nummer 208 totdat deze imposante, in traditionele stijl gebouwde villa met koetshuis bewoond kon worden. In de dertiger jaren is het nog eens grondig verbouwd en is er achter het huis een serre aangebouwd in Art Deco stijl. Sinds 1973 is het het onderkomen van het museum. Dit is uniek in de wereld en biedt de gelegenheid kennis te maken met het heden en het verleden van de baggerindustrie. Nummer 208 diende na het vertrek van de fam. Volker als kantoor voor het baggerbedrijf. Meestal ligt de stoombaggermolen Friesland afgemeerd bij het museum: de oudste nog varende en werkende stoombaggermolen van Nederland. website 

E Jan Boer (van Houten Willemsplein)

Aan het eind van de A.W. de Landgraafstraat ziet u rechts een groen parkje met het standbeeld van Jan Boer. Hij werkte als molenbaas in het bedrijf van Volker, was zeer sociaal bewogen en richtte in 1895 als eerste een soort vakbond op om de werkomstandigheden van de baggerwerklieden te verbeteren en om bij werkeloosheid, ziekte of  een lange vorstperiode, een kleine uitkering te kunnen geven. Hij was bovendien medeoprichter van de eerste sociale woningbouwvereniging in Sliedrecht. De huizen in de nabijheid van dit pleintje zijn gebouwd door ‘zijn’ woningbouwvereniging.

F De haven

is zoals u ziet vooral een ‘werkhaven’. U kijkt over het water naar de achterkant van de Industrieweg waar, behalve het Stadskantoor, vele bedrijven zijn gevestigd die aan de scheepsbouw- en baggerindustrie zijn gerelateerd. De hoge kranen bevestigen die bedrijvigheid.

G Glas in lood ramen (Hoek Havenstraat – Merwestraat)

Op de hoek bij de haven staat het oude gemeentehuis, een mooi monument uit 1923. Het verving het Raadhuis in de Kerkbuurt. Toen het gemeentehuis 25 jaar bestond hebben vijf Sliedrechtse baggerfirma’s drie prachtige glas in lood ramen geschonken waarin baggerwerktuigen te zien zijn zoals een bakkenzuiger, moddermolen en emmerbaggermolen. Jammergenoeg krijgt men geen goed beeld vanaf de buitenkant.

H G.E.B gebouw (Kerkstraat 10 -12)

Het gebouw van het gemeentelijk energiebedrijf dateert van 1915. Het was het hoofdkantoor waar tevens de directeur woonde met zijn gezin. In 2008 is het pand grondig gerestaureerd en een  eigentijdse aanbouw toegevoegd om twee extra lagen kantoorruimtes te creëren. De glazen vliesgevel aan voor- en achterzijde zijn transparant waardoor het monumentale oude gedeelte de aandacht houdt.

I Sliedrechts Museum (Kerkbuurt 99 -101)

Het museum bestaat uit twee gebouwen met historische waarde en betekenis: het Raadhuis uit 1853 en het Kantongerecht uit 1884.  In het museum is te zien hoe het dijkdorp is ontstaan en hoe de inwoners er vroeger woonden en werkten. Er worden wisselende tentoonstellingen gehouden en  bovendien zijn er stijlkamers, interieurs van oude winkels, een originele bedstee, een klaslokaaltje en een ‘nor’ voor overtreders van de wet. website 

J Villa Kraaijeveld (Kerkbuurt 52)

Het huis heeft als burgemeesterswoning gediend maar daarna is het bewoond door baggeraar Johan Kraaijveld, een van de grondleggers van Boskalis. In de Kerkbuurt, van oorsprong de oude dijk, waren tal van dergelijke huizen van industriëlen te vinden.

K Bellevue (Merwestraat 55)

Bij dit etablissement lag vroeger de aanlegsteiger voor het passagiersvervoer door Stoombootrederij Fop Smit. De dienstregeling werd met zg. raderboten uitgevoerd. Een lange hoge steiger stak het water in. Relicten zijn bij laag water nog aan de oeverkant waar te nemen.

L den Dool (Industrieweg)

Deze Industrieweg (en haven) is begin 20ste eeuw aangelegd en de eerste bedrijven die zich hier vestigden waren o.a. scheepswerven, machinefabrieken en baggerbedrijven. Veelal woonden de directeuren naast hun bedrijf. Een goed voorbeeld is te zien aan het begin van de straat. Drukkerij van den Dool heeft zijn onderkomen gevonden in het oude kantoor van scheepswerf IHC met rechts daarvan de directeurswoning van de (niet meer bestaande) scheepswerf De Klop. De meeste andere oude woningen in de straat zijn nu in gebruik als opslagplaats of kantoorruimte. Er resteren nog wel bedrijfsgebouwen van honderd jaar oud maar omdat ondernemingen steeds vernieuwen worden deze steeds schaarser.