Krimpenerwaard door de ogen van Wageningse studenten

      Reacties uitgeschakeld voor Krimpenerwaard door de ogen van Wageningse studenten

Wat maakt de Krimpenerwaard tot zo’n aantrekkelijk woon- en werkgebied? Wat zijn de belangrijkste factoren voor het welbevinden van de inwoners? En heeft de bevolkingsontwikkeling daar grote invloed op?
Zie hier een paar van de vragen waarmee 40 Wageningse studenten een maand mee aan de slag zijn gegaan. Het waren tweedejaars studenten, bezig met het vak Ruimtelijke Planning.

Van Wageningen Universiteit kwam in 2020 de vraag: willen jullie studenten helpen door een studieonderwerp aan te reiken en dat handen en voeten te geven? We hebben daar direct positief op gereageerd. We vonden de Krimpenerwaard een mooi studieobject. Het is een florerend gebied met tegelijkertijd een paar fikse opgaven voor de toekomst. En het heeft de merkwaardige status van anticipeerregio, gebieden waar in de toekomst teruglopende bevolkingsaantallen worden verwacht.

Door corona heeft het wat langer geduurd maar in juni jl zijn ze in vijf groepen aan de slag gegaan. Met grote nieuwsgierigheid en onbevangenheid hebben ze stukken bestudeerd, met mensen gesproken en zich beelden gevormd van de (ruimtelijke) problematiek van de Krimpenerwaard.

De groepen organiseerden zich als multidisciplinaire adviesbureaus en op 2 juli presenteerden de vijf bureaus hun bevindingen en hun suggesties voor de toekomst. In een goed gevulde zaal van De Zwaan in Berkwoude met veel betrokkenen uit de Krimpenerwaard waaronder een enthousiaste  wethouder Ria Boere, spatte de verbinding van de studenten met hun opdracht en met de Krimpenerwaard eraf.

We nodigen u graag uit om de 5 samenvattingen in deze Flits en op onze website te lezen. Vanzelfsprekend bevatten deze geen oplossingen voor ingewikkelde vragen. Ze zetten wel aan het denken. Het is knap hoe er van heel abstract tot op detailniveau daarbij passende ideeën zijn gegenereerd, die toepasbaar zijn in de Krimpenerwaard – en soms ook breder in het Groene Hart. De studenten laten overduidelijk zien dat de bestaande kwaliteiten van de Krimpenerwaard groot zijn. En dat de mensen die wonen en werken in dit prachtige gebied, deze kwaliteiten kunnen benutten en tot een kans omvormen.
De ideeën geven ook aan hoe jongeren met een interesse in ruimtelijke vraagstukken naar de Krimpenerwaard kijken. Doe uw voordeel ermee.

Mocht u meer willen weten van hun ideeën en plannen, kunt u zich altijd melden bij Wim van der Knaap, die vanuit Wageningen Universiteit de begeleider was: wim.vanderknaap@wur.nl

We vonden het zeer de moeite waard en we danken iedereen die vanuit de Krimpenerwaard heeft meegewerkt.

Het bestuur van de Stichting Groene Hart