Meer woningen in Zuid Holland

      Reacties uitgeschakeld voor Meer woningen in Zuid Holland

Op de valreep krijgt minister De Jonge toch zijn zin. Niet alleen ging de provincie Zuid-Holland akkoord met 6% extra bouwopgave (247.000 in plaats van 235.000), de huizen worden ook gemiddeld duurder. De Provincie koos in eerste instantie voor 40% sociale woningbouw. Meer dan de landelijke norm, maar minder dan het gemiddelde aanbod van 50% binnen de provinciale woningvoorraad. De minister hield vast aan de landelijke norm van 30% als bovengrens. Ook de definitie van betaalbare woningen werd al eerder naar de landelijke norm opgerekt. De extra woningen dienen vooral een plek te krijgen in buitenstedelijk gebied.

De vraag is of we met deze acties het doel dichterbij halen. Meer woningbouw op papier, maar  minder nieuwbouw die aansluit bij de vraag. Het knelpunt van de dure nieuwbouw remt bijvoorbeeld de doorstroom van senioren naar kleinere woningen. Woningbouwcorporaties zien met name vraag naar woningen binnen de steden en zien daar ook mogelijkheden voor nieuwbouw die op vrij korte termijn en redelijk goedkoop kan worden gerealiseerd.

Het motto bodem en water sturend wordt in de haast van bouwen, bouwen, bouwen ook gemakkelijk vergeten. Het open groen in het hart van de Randstad is niet alleen van belang voor de stedelingen, het klimaat en de biodiversiteit. Er is ook behoefte aan ruimte om de veeteelt te extensiveren, het waterpeil te verhogen en water te bufferen voor droge tijden. De verwachte stijging van het zeeniveau heeft een discussie op gang gebracht over verdere dijkverhoging, bouwen op water en meer aandacht voor de nieuwe hotspots in het zuiden en oosten van het land.

Een minister met daadkracht, maar ook met visie?

Annelies van Egmond,
Bestuurslid Stichting Groene Hart