Samen kom je verder – Column Patricia Braaksma

      Reacties uitgeschakeld voor Samen kom je verder – Column Patricia Braaksma

Het verschijnen van deze Groene Hart flits valt samen met het Groene Hart Jaarevent (24 juni 2024). Een dag waaraan een lange voorbereiding vooraf is gegaan. Het is alweer de vierde editie van het Groene Hart Jaarevent en we ervaren dat we ieder jaar op meer belangstelling mogen rekenen.

Het Groene Hart Jaarevent is dit jaar wel extra bijzonder. Want het vindt plaats voorafgaand aan het VNG-jaarcongres dat op 25 en 26 juni a.s. op initiatief van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden in het Groene Hart te gast is. Op dit event komen jaarlijks alle gemeentelijke bestuurders van heel Nederland bijeen.

Met zoveel belangstelling voor de regio wil je ook laten zien wat zich in het Groene Hart allemaal afspeelt. Geluiden die ik regelmatig hoor over het Groene Hart: het is te abstract, top-down, een praatcircuit, er worden geen keuzes gemaakt. Ik kan dit zeker niet allemaal ontkrachten, maar toch wil ik ook graag een andere boodschap uitdragen. Namelijk de boodschap dat we met elkaar ook heel veel bereikt en gerealiseerd hebben de afgelopen jaren binnen de NOVEX-samenwerking in het Groene Hart.

De hernieuwde interesse van de Rijksoverheid in het Groene Hart heeft de samenwerking vanaf 2020 een stevige duw in de rug gegeven. Geen grote zakken met geld -mocht dat uw verwachting zijn- maar aandacht voor de ingewikkelde opgaven in het Groene Hart. Interdepartementale samenwerking tussen belangrijke ministeries zoals Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Infrastructuur en Water. Alle schuurpunten en dilemma’s die in het Groene Hart geïnventariseerd zijn, hebben hun weg gevonden (zie hiervoor het voorontwerp Nota Ruimte). Minder zichtbaar maar wel van groot belang voor de Groene Hart samenwerking is de samenwerkingsovereenkomst die de drie Groene Hart provincies met elkaar hebben. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel herijkt om de governance van het Coördinatiebureau Groene Hart beter in de organisaties te verankeren, de continuering te waarborgen en daarmee ook de personele bezetting beter in te richten.

Van alle zestien NOVEX gebieden in Nederland kent het Groene Hart een bijzondere governancestructuur die gelijkwaardigheid tussen partijen nastreeft en een lange termijn doorwerking mogelijk maakt. Inhoudelijk is het Ontwikkelperspectief Groene Hart 1.0 het meest zichtbare resultaat van de samenwerking in de afgelopen jaren. De stip op horizon die is gezet en het proces naar vaststelling, heeft ons veel geleerd. Vooral als er verschillende inzichten zijn is het belangrijk elkaar te blijven opzoeken en in gesprek te blijven. Hiervoor is het nodig om elkaar te kennen, een relatie op te bouwen. De eerste proeve van samenwerking is geslaagd met het vaststellen van het Ontwikkelperspectief. Er zullen er zeker nog vele volgen. Het Groene Hart jaarevent is dé plek om te bouwen aan de relaties en daarom is deze dag zo belangrijk voor mij. Het is cliché maar mijn houvast in het werk voor het coördinatiebureau is: Samen kom je verder.

Patricia Braaksma,
Programmamanager Coördinatiebureau Groene Hart