Inzetten op verbinding – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Inzetten op verbinding – Column van de voorzitter

Bij de start van een nieuw jaar wisselen we wensen uit van gezondheid en geluk. Bij alles wat ons bezighoudt is het immers niet om het even hoe het met ons gaat. Daarom beste wensen voor 2024.

Ook dit jaar zal er weer veel gebeuren. Veel zal onze aandacht vragen. Nee, ik denk dan niet direct aan wereldproblemen, maar juist ook wat in onze directe omgeving aan de orde komt. Het behoud van het Groene Hart en waakzaam zijn op ontwikkelingen is een hele klus.

Meer dan ooit is samenwerking tussen allerlei instanties nodig om tot een samenhangend een afgewogen beleid te komen.  Overheden doen dat in het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Hun samenwerking levert binnenkort een ‘Ontwikkelperspectief Groene Hart’ op met een richtinggevend advies. Dat is een begin.

De niet-overheidspartijen zijn eveneens bezig om meer samen te doen en dat is ook hard nodig.

Want met onze wens, vastgelegd in de notitie ‘Meer Regie op de toekomstige ontwikkelingen in het Groene Hart’ (en dat is wezenlijk meer dan een richtinggevend advies), doen we een beroep op overheden, maar wijzen we natuurlijk ook naar ons zelf. Daarom is het goed dat vijftien partijen (belangengroepen) onze gedachten om tot meer regie te komen (in de vorm van een Pact) ondersteunen. Ook dat is een begin.

Onze Stichting Groene Hart wil meer inzetten op verbinding. Daarom willen we de samenwerking met anderen versterken. Dat willen we in 2024 nog meer benadrukken en wel op drie manieren: door lokale organisaties te helpen met advies hoe zij zelf richting overheden tegen beleidsvoornemens actie kunnen ondernemen (Actie-ondersteuning), dat doen we ook door met de ‘Groene Flits’ en het ‘E-magazine Groene Hart’ onze achterban te informeren over wat er leeft in het Groene Hart en door overleg met gebiedspartijen (Communicatie en Verbinding) en met het nadenken over en initiëren van verbeteringen in het Groene Hart, zoals we doen met het Pact, Themabijeenkomsten en Publicaties (Denktank).

In de ‘Groene Flits’ zal vanaf nu een rubriek ‘Van het bestuur’ komen waarin wij u meenemen in wat er passeert. De column zal af en toe ook door derden, gastcolumnisten, worden geschreven.

We willen de verschillende sociale mediakanalen meer actief gebruiken om van ons te laten horen.

Binnenkort is het gesprek met de voorzitter van het bestuurlijk Platform Groene Hart, mevrouw Mirjam Sterk, gedeputeerde van Utrecht over onze handreiking ‘Meer Regie op toekomstige ontwikkelingen in het Groene Hart’. We zijn erg benieuwd of en hoe onze handreiking een plek zal krijgen aan de overheidstafel. Voor de toekomst en de helderheid waarmee visies worden gemaakt is dat heel belangrijk. U weet dat wij graag willen dat er afsprakenkaders worden gemaakt waar overheden aan gehouden kunnen worden. De toekomst van ons mooie Groene Hart is dat alleszins waard.

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart