Techniek als oplossing?

      Reacties uitgeschakeld voor Techniek als oplossing?

Esther van den Bor

Technische ontwikkelingen gaan snel
Dat is nodig! Want veel bezwaren kleven aan ontwikkelingen die nu ‘duurzaam’ heten te zijn. Denk aan de vervuilende accu’s voor al onze elektrische vervoermiddelen. De hoeveelheden staal die nodig zijn voor de windmolens, de afvalberg die ontstaat wanneer de huidige zonnepanelen worden afgedankt en al het plastic dat overal is.
Daarom wordt wereldwijd gezocht naar andere vormen van energieopslag, in zout of steen. Accu’s worden verbeterd en slaan sneller en beter energie op. Gewerkt wordt met andere grondstoffen om niet afhankelijk te zijn van schaarse metalen.
De stalen voet van windmolens van Vestas wordt vanaf nu van gerecycled metaal gemaakt en de wieken worden echt gerecycled. Een start-up in Geleen gaat binnenkort bio-butadieen maken, de grondstof voor plastic en latex. Nu maken ze dat uit aardolie, maar zij ontwikkelden in het laboratorium de techniek om de stof uit landbouwreststromen te produceren. Anderen ontwikkelen plastic uit zeewier.

Maar techniek is alleen een hulpmiddel
De huidige klimaatcrisis gaat over veel meer dan vervuiling, het opraken van grondstoffen en de opwarming van de aarde. Technische verbeteringen lossen de klimaatcrisis niet op – zelfs niet de energiecrisis. Ze kunnen ons tijd geven en de pijn minder groot maken. ‘De mens’ zal op de andere manier met de aarde en de medemens moeten leren omgaan. Minder spullen, minder luxe, meer gemeenschapszin en natuur en cultuur en levensplezier.
Mij spreekt de praktijk van Gunter Pauli aan in zijn boek de Blauwe economie. Door in de eigen omgeving rond te kijken, daar aanwezige grondstoffen te vinden en de hele omgeving te betrekken en niemand uit te sluiten bij de complexiteit van een andere en schone oplossing, kan werkelijke duurzaamheid voor allen worden bereikt. Kleinschalig, lokaal en inclusief. Een voorbeeld dat misschien niet kleinschalig is, maar wel lokaal en onafhankelijk van het buitenland genererend: China gaat aan de slag met het maken van eiwit/voer voor varkens uit steenkool.

Technische oplossingen hebben alleen echt een positief gevolg voor alle crises wanneer het maatwerk is, grootschalige belangen ingeleverd worden en geld verdienen niet de drijfveer is. Wetenschap/kennis moet ten volle worden benut en met iedereen worden gedeeld. En dan met lef en visie worden toegepast.