Van het bestuur – gesprek met gedeputeerde

      Reacties uitgeschakeld voor Van het bestuur – gesprek met gedeputeerde

Afgelopen woensdag 17 januari spraken wij, Stichting Groene Hart en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, met gedeputeerde van Utrecht, mevrouw Mirjam Sterk, tevens voorzitter van het Bestuurlijke platform Groene Hart. Onderwerp: het ‘Ontwikkelperspectief Groene Hart’ en onze reactie daarop ‘Meer regie op de ontwikkelingen Groene Hart’.

Mevrouw Sterk gaf aan dat het een hele opgave is om met alle overheden tot een akkoord op dat ene Perspectief te komen. Dat proces is nog niet helemaal afgerond. Met het akkoord daarop van allen, dat waarschijnlijk binnenkort wordt bereikt, zal het vervolgens een grote klus worden om de handen op elkaar te krijgen voor een gedegen Uitvoeringsdocument. Onze wens om daar een ‘Pact vorm’ aan te geven waarin in ieder geval de kernwaarden worden vastgesteld hebben we toegelicht.

Ook is onze wens besproken om andere partijen dan de overheid daarbij te betrekken.

Beide wensen worden meegenomen volgens mevrouw Sterk. Zij hecht aan breed draagvlak voor het Perspectief en wil maatschappelijke partijen daarbij betrekken. Hoe het vervolgtraject er uit ziet en in welke vorm is nog volop onderwerp van gesprek.