Van het bestuur – Groene Hart Pact

      Reacties uitgeschakeld voor Van het bestuur – Groene Hart Pact

Het bestuur gaat onverdroten door met haar missie om te komen tot een Groene Hart Pact.  Vorig voorjaar hebben we dit samen met de Milieufederaties van ZH, NH en Utrecht bij het Bestuurlijke Platform Groene Hart neergelegd.

Waarom een Pact?

Een Pact om vast te stellen wat de kernwaardes van het Groene Hart zijn, zodat bij alles wat er gaat gebeuren in het Groene Hart enkele waardes zijn die vaststaan en onaantastbaar zijn. Dat betekent dus dat we als overheden én maatschappelijke organisaties gezamenlijk vaststellen en vastleggen dat niet overal meer alles kan. We zijn niet overal op tegen, maar we willen wel dat in het planologische beleid van overheden deze kernwaarden van het Groene Hart worden erkend/gerespecteerd en dat er echte fundamentele keuzes gemaakt moeten worden.

Een voorstel om deze waarden per deelgebied in het Groene Hart te benoemen en met maatschappelijke partijen uit te werken hebben wij recent ingediend bij het Programmabureau.

Overall constateren we evenwel dat de vaart aan bestuurlijke zijde er nog niet in zit. Bestuurders nemen, in onze waarneming, nog veel tijd voor overleg maar echte besluitvorming gaat traag . De voorzitter van het bestuurlijk overleg gedeputeerde mevrouw Sterk zei in een gesprek hierover begin dit jaar toe dat ze het zou inbrengen in het overleg. Dat geeft moed, maar het eerlijke verhaal is dat het inmiddels al maanden erg stil is.

Wij gaan door en dat met steun van diverse andere stichtingen en organisaties in het Groene Hart. Het Groene Hart zal door grote ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, landbouw transitie, duurzame energieopwekking en bodemdaling ingrijpend veranderen.

Zonder vaste vertrekpunten en vastgestelde waarden wordt het een janboel, vooral ook omdat de bestuurlijke versnippering en de algemene visies alle ruimte laten om overal alles ter discussie te stellen. Dat willen wij dus niet.

Daarom de oproep aan alle Overheidsbestuurders om het Pact te omarmen.

Want wie niet kiest, verlies uiteindelijk alles.