Europa

      Reacties uitgeschakeld voor Europa

Esther van den Bor

Gemeenschappelijke belangen
Op 6 juni kunnen we stemmen voor een Europa dat de belangen van ieder van ons op langere termijn en op grotere schaal dan je eigen plekje probeert te behartigen. Met het oog op een gezamenlijke duurzame toekomst die niet stopt bij eigen landsgrens.
Natuurlijk kunnen veel processen beter en sneller en zijn er lobbyisten die toch hun eigen belang doorgedrukt krijgen. En met veel partijen die vastzitten in hun eigen waarheid worden veel maatregelen uiteindelijk zwaar afgezwakt. Maar er zijn ook redelijk positieve ontwikkelingen die ieder land op zich niet voor elkaar krijgt. Waarvan ik denk dat ze bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving.
Zo werd in april van dit jaar de Corporate Due Diligence Directive (kortweg de CSDDD) aangenomen. De wet roept grote bedrijven op om milieu- en mensenrechtenschendingen in hun waardeketen – ofwel hun leveranciers en afnemers – op te sporen en aan te pakken. Denk aan het uitbuiten van werknemers, kinderarbeid of schade berokkenen aan de natuur of het klimaat. Gesproken wordt van naming and shaming of van geldboetes die kunnen oplopen tot 5 procent van de bedrijfsomzet.
Een begin is gemaakt met het wettelijk verankeren van minder en beter recyclebaar plastic. Langzaam, maar er wordt iets gedaan.
Een pakket maatregelen om het ontwerp van kleding, schoenen, meubels en veel meer producten duurzamer te maken is nu goedgekeurd door het voltallige Europese Parlement. Ecodesign moet zorgen voor langere levensduur, betere reparatiekansen en meer transparantie voor de consument via een digitaal productpaspoort.

Stem voor een gezonde toekomst
Onze stem is belangrijk voor het onderlinge gesprek, onderzoek naar toekomstbestendige oplossingen, een gelijk economisch speelveld en het algemene belang van een leefbare aarde met alles wat daarop leeft. De kortzichtigheid van eigenbelang op korte termijn of superioriteitsgevoel zijn schadelijk voor ons voortbestaan. Laten we ook op Europese schaal samen blijven denken en doen voor een leefbare wereld.