Hoop

      Reacties uitgeschakeld voor Hoop

Er zijn veel mensen op zoek
Op zoek naar oplossingen die leiden tot minder gebruik van fossiele brandstoffen, minder vervuilende stoffen en minder afval. Dat geeft mij hoop. Een paar uiteenlopende voorbeelden geef ik jullie te lezen.

  • In Nederland wordt jaarlijks circa tien miljoen ton asfalt geproduceerd. Het bitumen daarin kan vervangen worden door lignine en andere componenten uit plantaardige reststromen. Daarmee kan 30-60% CO2 uitstoot in die sector worden vermeden.
  • Afgekeurde bananen worden nuttig gebruikt in Geldermalsen. Omdat ze er vreemd uitzien, worden ze weggegooid. Maar je kunt er ook heerlijke producten mee maken. In India maakt een bedrijf van de weggegooide bananenboomstammen maandverband onder de naam Saathi Pads. Deze zijn volledig afbreekbaar en een deel wordt gratis verstrekt aan de allerarmste vrouwen.
  • De productie en het gebruik van plastic is een heel groot probleem. Dat wordt erkend en de zoektocht naar oplossingen is breed uitgezet. Van verwerken en ‘hergebruiken’ tot het laten verdwijnen ervan door een rups die plastic eet. Ook algemeen onderzoek naar de verschillende wegen tot een oplossing worden wetenschappelijk opgepakt.
  • En als laatste een serie van vijf voorbeelden van de manier waarop uiteenlopende partijen op zoek gaan naar voldoende en schoon drinkwater.

Dit zijn een paar inspirerende voorbeelden (kijk ook naar de andere informatie die daarbij wordt aangereikt). Er zijn nog vele andere voorbeelden van producten en technieken die bijdragen aan de transitie naar een wereld waarin we lokaal de grondstoffen inzetten, zodat we met geen of minder schade deel uitmaken van een natuurlijk ecosysteem. Laten die ons helpen anders te kijken en met minder genoeg te hebben.