Waardenlijst – Column van de voorzitter,

      Reacties uitgeschakeld voor Waardenlijst – Column van de voorzitter,

Onze Stichting Groene Hart wil, samen met de Natuur- en Milieufederatie Zuid Holland, de politiek en het openbaar bestuur een handreiking doen om verantwoorde keuzes te maken in tal van dossiers die het Groene Hart raken. Of het nu gaat om nieuwe natuur, om bouwen of om bodemdaling. Steeds moet de vraag voorop staan: vanuit welke gedeelde waarden gaan we die besluiten nemen?

Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een overzicht van Groene Hart Waarden. Het gaat daarbij om (kern)waarden of elementen die we willen behouden, versterken of juist creëren.

Zonder die heldere en gedeelde waarden vrezen wij dat gemeenten, provincies en het Rijk besluiten nemen vanuit allerlei belangen, maar niet vanuit die van het Groene Hart zelf. Wij zien dat nu al in voorstellen van diverse overheden. De afwegingen van de waarden van het Groene Hart ontbreken of worden geminimaliseerd. Helaas zien we de laatste weken daarvan voorbeelden in Alphen: voornemen bouwen noodwoningen in veenweidegebied en Bentwoud, in Utrecht: Rijnenburg, waar in het Groene Hart een grote nieuwe stadswijk is ingetekend in de polder Rijnenburg bij het knooppunt Oudenrijn. Bovendien wil men binnenkort al starten met het plaatsen van grote windmolens in dit gebied.

De waardenlijst willen wij deze zomer aanbieden aan de drie nieuwe gedeputeerden van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Daarbij het verzoek om samen met maatschappelijke organisaties die opkomen voor het Groene Hart én met alle gemeenten en waterschappen een Pact te sluiten om deze lijst als bindend kader vast te leggen.

De Stichting Groene Hart gaat daarom de komende weken bijeenkomsten organiseren om organisaties die ook opkomen voor het Groene Hart, bijeen te brengen met als doel samen de waardenlijst te omarmen.

Op 7 september aanstaande is het ‘Groene Hart Event’ in Kamerik waar we de waardenlijst en dan ook het concept van een Groene Hart Pact willen presenteren. U kunt zich opgeven voor dit evenement via de website van het ‘Bestuurlijk Platform Groene Hart’.

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen, voorzitter