Perspectief Groene Hart 2040

Bij de invoering van de Omgevingswet moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Voor een gezonde ontwikkeling van het Groene Hart is het slim om de omgevingsvisies van gemeenten en provincies op elkaar af te stemmen. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft samen met verschillende partijen een visie ontwikkeld: het Perspectief Groene Hart.