Communicatiemiddelen

Binnen de stichting worden momenteel de volgende communicatiemiddelen gehanteerd:

 • De Groene Flits, die wekelijks verschijnt;
 • Groene Hart Leven, dat per kwartaal uitkomt. Het blad kan ook digitaal worden gelezen via
  www.groenehartleven.nl
 • De website www.groenehart.info een brede website met nieuws over projecten,
  bestuursinformatie e.d., dus met name intern of partnergericht
 • Themawebsites zoals www.kwaliteitsatlas.nl, www.ontdekdewaterlinie.nl,
  www.groenehartwinkel.nl , themawebsites gericht op bepaalde doel- en focusgroepen
 • Facebook pagina’s en tweets (Twitter) om per activiteit snel te communiceren met en voor
  degenen die dat willen.

Het Groene Hart kent verschillende logo’s van (project)organisaties die zich profileren als Groene Hart-brede organisatie. We noemen hier Stichting Groene Hart, de Groene Hart Coöperatie, Het Groene Hart van Holland, Stuurgroep Groene Hart, Groene Hart Logies, Maand van het Groene Hart, Merk& Marketing Groene Hart, TIP winkel Groene Hart, Groene Hart Leven, etc. Soms zijn het 11 zelfstandige rechtspersonen, soms onderdelen van een organisatie. Vaak zijn ze partners van elkaar en zijn ze vertegenwoordigd in elkaars besturen. Dat biedt mogelijkheden om naar elkaar te verwijzen en websites eventueel te bundelen tot een gemeenschappelijk portal. De Stichting Groene Hart maakt zich de komende jaren sterk voor meer samenwerking en afstemming op dit vlak. Indachtig de eerder genoemde doelstelling om met alle Groene Hart partners tot een gemeenschappelijke portal te komen zullen we zelf alle stichtingswebsites die we nu nog hebben bij elkaar brengen in de algemene stichtingswebsite www.groenehart.info. Deze website is de portal voor alle nieuwsvoorziening vanuit de Stichting Groene Hart, inclusief de projectinformatie. Ook het gebruik van nieuwe media zoals Youtube, Facebook, Twitter e.d. wordt hierin geïntegreerd. Hieronder schetsen we de nieuwe opzet van het communicatiebeleid van de stichting, gebaseerd op de indeling interne, partner- en externe communicatie en met een vraaggerichte insteek:

Doelgroepen Communicatiemiddel
Intern
1. Bestuur (DB en AB): Verslagen van vergaderingen
2. (Project)medewerkers/vrijwilligers Periodieke e-mail memo’s Partners
3. Partnerorganisaties Via portal www.groenehart.info Bestuursparticipatie, netwerken
Extern
4. Vrienden, donateurs, sponsoren, etc. Glossy jaarverslag en digitale nieuwsbrief (GH Flits
nieuwe stijl), vanuit www.groenhart.info
5. Stakeholders, zoals overheden e.d. Glossy jaarverslag en www.groenehart.info
6. Individuele bezoekers Via portal www.groenehart.info

Groene Hart Leven heeft als functie de binding van donateurs en sponsoren aan de stichting. We kiezen vooralsnog voor twee uitgaven per jaar, met name vanuit kostenoverwegingen (huidige kosten benaderen de opbrengsten aan donaties). Bij één van beide uitgaven ligt het accent dan op een jaarverslag met een aantrekkelijke vormgeving. Met daarnaast digitale nieuwsbrieven of door enkele pagina’s in te kopen bij andere GH-magazines kan de doelgroep voldoende worden bediend.
De Groene Hart Flits is onlangs vernieuwd en blijft als nieuwsbrief in eerste instantie gericht op
betrokkenen, belanghebbenden, vrienden, donateurs, sponsoren en verder voor iedereen die zich hiervoor aanmeldt. De Flits kan op eenvoudige wijze worden gegenereerd uit de portalwebsite www.groenehart.info. Een ander vraagstuk is het gebruik van Facebook, Twitter, Youtube en andere nieuwe media door onze stichting. De inzet hiervan hangt sterk af van het realiseren van een gemeenschappelijke portal met andere GH-organisaties. Daarbij zal onderzocht moeten worden of het mogelijk is om (gemeenschappelijke) redactieteams voor de portal, de deeldomeinen en de nieuwe media op te zetten. Na de herstructurering van onze eigen stichtingswebsites kan worden bezien of er, samen met andere GH-partners, een gemeenschappelijke toegangspoort in de vorm van www.groenehart.nl kan worden gecreëerd.