Communicatieprotocollen

Het reduceren van de vele websites van de stichting tot één portal vraagt om het vastleggen van een aantal afspraken m.b.t. tot logo, huisstijl en inzet van communicatiemiddelen. Daarbij zien wij als vertrekpunt dat de nieuwe huisstijl van de stichting het uiterlijk moet zijn van het innerlijk. We hebben inmiddels gekozen voor een huisstijl, die past bij de gewenste ‘corporate identity’ in het jaar 2021 en dan ook geheel zal zijn ingevoerd. In een vijfjarentraject (maximaal) zal per huisstijlonderdeel en communicatiemiddel worden aangegeven hoe en wanneer er van oud naar nieuw wordt overgestapt. Voor de papieren en digitale communicatiemiddelen is de vervanging inmiddels vrijwel voltooid; voor specifieke middelen zoals informatieborden zal dat in de regel bij vervanging plaats vinden. Er zullen geen subhuisstijlen worden ontwikkeld of worden toegestaan. De gebruiksvoorwaarden zullen in een manual worden opgenomen. Het huisstijlonderdeel “logo “ zal worden vastgelegd en geregistreerd. Het nieuwe logo bestaat uit een groen beeldmerk, het bekende Groene Hart woordmerk en ruimte(n) voor onder-titeling/pay-off. Het beeldmerk kan variëren in kleur, waardoor het mogelijk met behoud van de algemene herkenbaarheid bepaalde projecten of activiteiten een eigen sub-identiteit te geven. Voorbeelden: streekproducten (okergeel), Oude Hollandse waterlinie (blauw).