De verstening van het Groene Hart

Het groene hart is afgelopen 20 jaar behoorlijk versteend ten koste van landbouw en natuur. Koploper is Woerden, die een kwart voller is geworden met huizen, bedrijfsterreinen en wegen. Die gemeente is daarmee koploper in het Groene Hart met Alphen (22%) in haar kielzog.
Respectievelijk 37 en 33 procent van de nieuwe bebouwing in die 20 jaar was voor ondernemers. Ook in Bodegraven-Reeuwijk (totale stijging 13 procent) profiteerden met eveneens 33 procent vooral ondernemers.
Als het gaat om wegen, noteren vooral Alphen (26 procent), Kaag en Braassem (27 procent) en De Ronde Venen (24 procent) meer asfalt in de periode 1996 – 2015.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die door databureau LocalFocus zijn uitgesplitst. De verstening in die twee gemeenten is opvallend. In alle overige tien gemeenten in de regio was het beduidend lager, met in die groep Montfoort (14 procent) als koploper. Hekkensluiter is Gouda met twee procent.

Zie verder in het Algemeen Dagblad van 26 augustus 2019 de kaartjes van Zuid-Holland en Utrecht voor de cijfers per gemeente; de procentuele verandering van het oppervlakte bebouwd terrein (woongebied, werkterrein, infrastructuur en totaal) tussen 1996 en 2015.