Historie Groene Hart

In de jaren zestig van de vorige eeuw vond men de combinatie van een groot groen gebied en een groot verstedelijkt gebied (de Randstad) van grote betekenis; dat was en is de grondslag van het Groene Hart als concept. Openheid, rust en ontspanning waren toen de trefwoorden. Dat is nog onverminderd het geval. Het Groene Hart is als woon-, werk- en leefgebied voor de 700.000 inwoners van de regio van belang, maar ook voor de 7 miljoen bewoners die er ‘omheen’ wonen. En uit economische en (cultuur)historische redenen is het Groene Hart ook van bredere betekenis; het speelt een grote rol bij de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats, in het bijzonder voor onze economische motoren Rotterdam en Amsterdam. En het geeft letterlijk een groot deel van onze geschiedenis weer. Het kenmerkende landschap van het Groene Hart met veen(weide)-gebieden, gedragen door de veehouderij, en plassen met de daarbij horende biodiversiteit , heeft eigenstandige betekenis. Cultuurhistorie en ecologie van het gebied zijn van wereldklasse. De betekenis van het Groene Hart kent dus economische, sociaal-culturele, historische en landschaps-ecologische aspecten, die in onderlinge samenhang (en spanning) meerwaarde hebben. De kernkwaliteiten ervan zijn het behouden waard.