Over SGH oud

In 1997 werd de Stichting Groene Hart opgericht. De stichting heeft ten doel om de waarden van het Groene Hart te behouden en ontwikkelen (art. 2 van de statuten). Het Groene Hart biedt met haar polderlandschappen van veenweiden, droogmakerijen en open water veel ruimte voor natuur en voor levende flora en fauna. Landschap en natuur zijn, ook in internationaal perspectief, waardevol en vragen veel zorg. De mooie eeuwenoude landschappen in de delta van West Nederland bieden ook een thuis én werk aan 600.000 inwoners in vele steden, dorpen en agrarische gemeenschappen; elk met een rijke geschiedenis. Het Groene Hart draagt met haar natuur en rust en ruimte op unieke wijze bij aan de kwaliteit van leven van miljoenen mensen in de Randstad er omheen en is daardoor een vestigingsfactor van betekenis voor de metropolitane economie van de Randstad.

Lees hier de volledige statuten.

Het dagelijks bestuur met van links naar rechts Theo Vogelzang (lid), Sandra van Winden (lid), Bart Crouwers (lid), Martine van Eldik (penningmeester), Chris Kalden (voorzitter), Leen van der Sar (secretaris) en Kees van de Rotte (lid).

Bestuur en organisatie
De Stichting Groene Hart is op 24 november 2016 ontstaan uit een fusie van de Stichting Groene Hart (1997-2016) en de stichting Groene Hart kloppend hart (2017-2016). De stichting kent een Algemeen Bestuur van 18 leden waaruit een Dagelijks Bestuur van 7 leden is gevormd (zie foto).  Verder is er een  Adviesraad van 10 leden. Bij de Stichting werken meer dan 50 vrijwilligers en freelance-medewerkers. De organisatie wordt geleid door het Dagelijks Bestuur. De projecten worden aangestuurd door projectdirecteur Bernt Feis en de projectcoördinatoren. Het kantoor wordt geleid door uitvoerend secretaris Patrick van Leeuwen.

ANBI