Achtergronden Stichting Groene Hart Streekproducten

Met ingang van 2017 zijn de activiteiten van ‘Groene Hart, kloppend hart’ samengevoegd met die van de Stichting Groene Hart. Daarmee is de fusie van de twee stichtingen een feit geworden. De voormalige Stichting Groene Hart, kloppend hart is verder gegaan als STICHTING GROENE HART STREEKPRODUCTEN en houdt zich met name bezig met het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe Groene Hart Streekproducten, het certificeren daarvan en de controle op de naleving van de certificeringsvoorwaarden zoals vastgelegd in de voorwaarden van de Stichting Streekproducten Nederland. De stichting is licentiehouder van Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) voor het gehele Groene Hart.

Lees meer informatie over:

De Stichting

Groene Hart Coöperatie

Erkend Streekproduct

Groene Hart Atelier

Groene Hart Zomerfair

Groene Hart Streekproducten Op You Tube