Doorpakken – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Doorpakken – Column van de voorzitter

Het Groene Hart wacht op besluiten. Er zijn vele beleidsnota’s uitgebracht, de ambtelijke molens draaien op volle toeren, zowel bij het Rijk als de provincies. Nee, geen sarcasme alstublieft, er wordt heel hard gewerkt door veel ambtenaren, die serieus met hun vak bezig zijn en de politiek bedienen op een professionele wijze. Dat was zo en dat is nog steeds zo. Dat is in ons land, voor wie deze wereld een beetje kent, perfect geregeld.

Probleem is meer de bestuurskracht en de politiek; instanties die besluiten nemen en volksvertegenwoordigers die zich uitsloven en met van alles bezighouden, maar geen heldere koers uitzetten, laat staan het bestuur daaraan houden, stimuleren en afrekenen.

We zien het in deze verkiezingstijd voor de nieuwe Tweede Kamer weer gebeuren: lange wensenlijsten, veel beloften om de kiezer (‘keizer’) in de watten te leggen. Maar goed doorwrochte visies met goede financiële onderbouwingen? Helaas, ho maar. Daar zijn vele partijen niet van.

Wat willen we met ons Groene Hart, waar staan we in 2050? Die vraag moet beantwoord worden.

  • Bouwen we het Groene Hart verder vol met (pak)huizen en bedrijven?
  • Geven we nieuwe natuur & water in combinatie met duurzame landbouw de ruimte?
  • Leggen we het Groene Hart vol met nieuwe infrastructuur, zonnepanelen en windmolens?

Met de standaard politieke oplossing ‘van alles een beetje’ komen we niet weg. Want dat betekent zeker dat we het Groene Hart verliezen.

De Stichting Groene Hart samen met de Natuur- en Milieuorganisaties kiezen duidelijk voor duurzame landbouw met meer ruimte voor verbindende natuur, meer water. Laten we daar met z’n allen een stempel opzetten en daaraan werken richting 2050. Een grote opgave vanuit het principe: water en bodem leidend. Nee, dan gaat ons gebied niet op slot, er is juist heel veel nodig en er zal heel veel werk moeten worden verricht om vanuit die keuze de noodzakelijke transitie te volbrengen.

Want ons gebied is uniek en dat moet zo blijven. Een groene long temidden van de Randstad Holland met haar enorme verstedelijking.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de A12 (Groene Hart deel) en ook A15 (noordzijde) en N11 in of aan de rand van het Groene Hart niet verder mogen ‘verblokken’ met bedrijfshallen en logistieke centra.

 

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

 

Kees van Velzen

Voorzitter Stichting Groene Hart