Hooge Boezem Haastrecht

Gebiedsgemeente   krimpenerwaard    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

HogeBoezemDe Hooge Boezem achter Haastrecht is gelegen aan de Vlist, op de grens tussen de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. Het gebied is ca. 45 ha groot waarvan 35 ha gelegen is in de Ecologische Hoofdstructuur (fig.2). Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft opdracht gegeven om het gebied in te richten voor mogelijke waterberging bij calamiteiten in combinatie met natuurontwikkeling. Primair zal het gebied functioneren om de sterk gekanaliseerde Hollandsche IJssel bij hoge waterstanden te ondersteunen. Het Hoogheemraadschap verwacht het gebied eens per vijf jaar te gebruiken als piekwaterbergingsgebied, waarbij het mogelijk is om ca. 73.000 m3 water te bergen. Secundair krijgt het gebied de functie natuur. Om deze functie te ondersteunen is het beheer van het gebied overgedragen aan Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Enkele natuurdoeltypen die gerealiseerd worden zijn rietland, open water en dotterbloemhooiland. Door compartimenten te realiseren is het mogelijk om sommige delen frequenter te gebruiken dan andere delen waardoor er verschillen in natte en droge gebieden ontstaan.
HogeBoezem2In opdracht van de provincie Zuid-Holland is in 2010 een doorgaande fietsroute door het gebied gerealiseerd zodat het ook mogelijk is om het gebied recreatief te bezoeken.

Op maandag 25 Augustus 2014 heeft het Hoogheemraadschap als eerste test de boezem laten vollopen. Binnen 48 uur is er ca. 70.000 m3 water gecontroleerd de boezem ingelaten. Bij deze test is goed te zien dat het gebied een sterke aantrekkingskracht op de vogelpopulatie heeft.

 

 

 

 

Reacties-samenvatting

Door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan wordt het mogelijk om de natuuropgave te combineren met andere ruimtelijke opgaven, hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden. De vraag is of  er slechts een kwantitatieve natuurontwikkeling plaatsvindt en de natuuropgave op langer termijn niet behaald wordt.

 

Organisaties

Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *