Noordse Buurt, Nieuwkoop

Gebiedsgemeente Nieuwkoop   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

NoordseBuurt2015De Noordse Buurt ligt in de gemeente Nieuwkoop, midden in het Groene Hart.
Tot 2011 is de Noordse Buurt een glastuinbouwgebied met veel kleinschalige, verouderde bedrijven. Het totale gebied is ca. 135 ha. groot.
De gemeente heeft sinds 2011 in de Noordse Buurt alle bedrijven, op twee bedrijven na (een glastuinbouwbedrijf en een zorgkwekerij), opgekocht. Een belangrijk doel voor de transformatie van het gebied is om het kwetsbare watersysteem van de Nieuwkoopse Plassen sterker en duurzamer te maken. De opgekochte bedrijven worden momenteel gefaseerd gesaneerd en er ontstaan al diverse openingen in het landschap. Op dit moment grazen er schapen op de vrijkomende percelen. Maar dit zal er in de toekomst uiteraard anders uitzien.
In het huidige bestemmingsplan (2009) heeft de Noordse Buurt voor het grootste deel de bestemming natuur.
In 2012 heeft de gemeenteraad besloten de herinrichting van de Noordse Buurt niet te beperken tot natuur (zie sanering-glastuinbouwgebied-Noordse-Buurt ). Op 13 september 2013 heeft de gemeenteraad een uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld.
De hoofdlijnen uit de uitgangspuntennotitie:
– Een gebied dat functioneel, sociaal-maatschappelijk en landschappelijk past in zijn omgeving;
– Een kwalitatief hoogwaardige, groene woonomgeving waar het buurtgevoel aanwezig blijft;
– Een gebied waar de resterende kweker en de zorgboerderij zich betrokken, welkom en onderdeel van kunnen blijven voelen;
– Een gebied waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en relaties met de omgeving worden versterkt.
Momenteel worden initiatieven voor de Noordse Buurt geïnventariseerd en uitgewerkt.
In het 3e kwartaal van 2015 zullen de initiatieven worden gepresenteerd.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *