Ontwikkelingen Kagerzoom

Gebiedsgemeente Teylingen   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

kagerzoom

Gemeente Teylingen wil de kwaliteit van de natuur- en recreatiewaarden in het gebied Kagerzoom versterken en nodigt iedereen uit met ideeën daarover te reageren op een enquete.  De enquêteresultaten zullen bijdragen aan de manier waarop de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel) straks wordt ontwikkeld.
De antwoorden helpen volgens Teylingen ook beeld te krijgen van de recreatiebehoefte in de gebieden Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder,  Zweilandpolder en Zwanburgerpolder). Daarnaast worden middels interviews en een werkbijeenkomst ideeën opgehaald. Samen met de resultaten uit de enquête en interviews, worden die verwerkt tot een ontwikkelplan voor het gebied Kagerzoom. Dat plan wordt eind 2016 gepresenteerd.

Een netwerk van groene routes in de Leidse Ommelanden

De gemeente Teylingen werkt samen met de gemeenten Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en de Federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver aan het behoud, de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap in de Leidse regio: de Leidse Ommelanden. Doel is een netwerk aan groene routes, die beginnen en eindigen bij het Singelpark in Leiden, en die lopen via de stadsrand en de Leidse ommelanden. Aan de routes liggen aantrekkelijke recreatieve plekken waar maatschappelijke, historische of ecologische functies gecombineerd worden. Zo wordt het toeristisch imago van de Leidse regio verder versterkt.

Jachthavenplannen

In 2010 waren er plannen om een grote jachthaven aan te leggen in de polder. Ook zijn er ideeën geweest voor wegen en bebouwing. Dit heeft destijds tot grote beroering geleid. Daarom zijn lokale organisaties als de Stichting Broek- en Simontjespolder, die zich inzetten voor het behoud van de polder zoals die nu is, weer actief om al te forse ingrepen te voorkomen.  De polder is in 2010 uitgeroepen tot Erkend Ommetjesgebied.

 

Organisaties

Documenten

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *