Oostvlietpolder, Leiden

Gebiedsgemeente  Leiden    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

RijnlandrouteDe Leidse Oostvlietpolder ligt aan de grens van het Groene Hart, tussen de A4 en de Vliet, en is de nog laatste onbebouwde agrarische polder binnen de gemeentegrenzen van Leiden. Het is een veenweidegebied van 160 hectare met een hoge natuurwaarde. De Oostvlietpolder is een essentiële schakel tussen de groene landschappen van het Land van Wijk en Woude en het Duin Horst en Weide gebied. Recreanten uit Leiden en omgeving hebben veel waardering voor dit gebied.

Bedrijventerrein
Tot voor kort wilde gemeente Leiden langs de A4 een industrieterrein van 60 ha. inrichten en direct achter de cultuurhistorisch waardevolle Vlietweg ruim 60 woningen bouwen. Daartegen is veel verzet gekomen.
Uiteindelijk is bij verkiezingen van maart 2010 eerst het gemeentebestuur om gegaan en vervolgens na de verkiezingen van maart 2011 het provinciaal bestuur. Er komt geen bedrijventerrein in de Oostvlietpolder en een deel van de polder wordt ingericht als als natuur- en recreatieterrein “’t Vogelhoff”. In plaats van de Oostvlietpolder wordt nu de Veenderpolder bij Roelofarendsveen als zoekgebied voor een bedrijventerrein aangewezen.

Rijnlandroute
Op 15 mei 2012 maakt Gedeputeerde Staten een keuze voor de aanleg van de Rijnlandroute door de Oostvlietpolder. Ook deze keuze heeft grote gevolgen voor het landschap. De geplande weg doorsnijdt niet alleen de Leidse Oostvlietpolder, ook Zoeterwoude moet een deel van de Westeinde polder opgeven t.b.v. een een nieuw verkeersknooppunt aan de A4. Verder gaat deze route dwars door Voorschoten over het landgoed Berbice heen en door de Papenwegse polder langs de Leidse woonwijk Stevenshof.
Het plan wordt daarna nog op vele punten aangepast. Er komt een ondertunneling vanaf de Vliet tot aan het spoor, een verdiepte aanleg langs de Stevenshof en het verkeersknooppunt aan de A4 wordt verlegd.
In 2017 is een start gemaakt met de aanleg van de Rijnlandroute.

Nieuwe bestemmingen
13-2-2014 wordt de Bedrijven-bestemming gewijzigd in Groen-bestemming.
15-7-2014 krijgt het overige gebied – met uitzondering van de toekomstige Rijnlandroute – nieuwe bestemmingen, o.a. recreatie en natuur.
26-2-2014 heeft de provincie de bestemming in de Verordening Ruimte aangepast.
Voor de Rijnlandroute heeft de provincie een inpassingsplan opgesteld.

De ondernemers zijn niet blij met de wijzigingen, daarom tekent het bedrijfsleven beroep aan tegen het plan. Ook in Kaag en Braassem is veel weerstand tegen de komst van een bedrijventerrein (omroep West) .
De Raad van State oordeelt op 1 juli 2015 in een tussenuitspraak (bestuurlijke lus) dat de gemeente te snel is geweest en geeft Leiden de opdracht binnen 26 weken een hernieuwd besluit te nemen, met in acht neming van alle, nu (wel) vaststaande gegevens.
Uiteindelijk heeft het bedrijfsleven het beroep bij de Raad van State weer ingetrokken. Er komt dus geen einduitspraak (20 juni 2016).

In juni 2016 is een nieuw ontwerpbestemmingsplanter visie gelegd voor de Oostvlietpolder, minus de plangebieden van bestemmingsplan Oostvlietpolder (vastgesteld 13 februari 2014) en het inpassingsplan en tracébesluit Rijnlandroute (vastgesteld 10 december 2014). Op 11 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om de Oostvlietpolder groen te houden.

 

Reacties-Samenvatting

Recreatiecentrum Vlietland,  de Elzahoeve’ en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder doen een dringende oproep aan de statenleden voor een goede inpassing van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder en recreatiegebied Vlietland.

Alle betrokken gemeenten Leiden, Voorschoten, Wassenaar bepleiten een goede inpassing van de Rijnlandroute.

 

Organisaties

Documenten

 

zie ook Veenderveld-II

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *