Werklint, Bedrijventerrein Nieuwerbrug

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

werklint

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil vier bedrijven uit Nieuwerbrug uitplaatsen naar een nieuwe bedrijfslocatie (Werklint) aan de Molendijk. Dit plan uit 2008  is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de kern Nieuwerbrug te verbeteren.
De provincie wil hier alleen aan meewerken als op de achterlaatlocatie natuurbouw plaatsvindt. Maar precies daar ligt het probleem, want volgens gemeente en bedrijven wordt het plan dan onbetaalbaar. Ze vindt dat uitplaatsing en afronding kostenneutraal dient plaats te vinden en dat woningbouw noodzakelijk is, ook bij de Put van Broekhoven. Het plan van de gemeente kan ertoe leiden dat er in het venster zowel een bedrijventerrein als extra woningen komen en dat het venster dus niet opener wordt, maar juist verder dichtslibt.

Ook naastgelegen gemeente Woerden zoekt nieuwe ruimte voor bedrijven en wil graag aansluitend aan Werklint Nieuwerbrug bedrijfsruimte ontwikkelen.
Beide provincies hebben echter meerdere malen aangegeven dat zij dat niet zullen toestaan.

Het dorp Nieuwerbrug ligt in het “Venster Bodegraven-Woerden“, een van de iconen van het Groene Hart.Het is één van de grootste nog open groene ruimten in het Groene Hart en verbindt tevens het noordelijk en het zuidelijk deel van het Groene Hart. Ook loopt de robuuste ecologische verbindingszone, de (voormalige) Groene Ruggengraat, er doorheen. De Oude Hollandse Waterlinie doorkruist er de Romeinse Limes en bovendien bevindt zich aan de Molendijk een cultuurhistorisch waardevol object: het Hof van Waarder.

Eind 2014 is door de vier betrokken bedrijven uit Nieuwerbrug en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geconcludeerd dat het bedrijventerrein ‘Werklint’ bij Nieuwerbrug niet haalbaar is. Partijen richten zich nu op verplaatsing van de bedrijven naar bestaande bedrijfslocaties. Hiermee kan dan alsnog de veiligheid en leefbaarheid in (de kern) Nieuwerbrug verbeterd worden.

Het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in Nieuwerbrug blijft nog steeds een wens van partijen. Twee bedrijven blijven actief op zoek naar een nieuwe locatie. Van de overige 2 bedrijven verhuist er één naar de gemeente Woerden en heeft één besloten vooralsnog niet te verhuizen maar haar locatie te zijner tijd gefaseerd te herontwikkelen.  Voor de 2 bedrijven die wensen te verhuizen geldt dat zij bij de verhuizing met de gemeente afspraken maken over een kwalitatieve invulling van de achterlaatlocatie.

 

Reacties-samenvatting

Stichting Groene Hart wil geen nieuwe bedrijfsterreinen in het buitengebied. Kwaliteitsverbetering van vertreklocaties blijft onzeker.
Bewoners Nieuwerbrug willen bedrijven wel uit het dorp weg.
Gemeente concludeert dat het Werklint niet realiseerbaar is en zoekt naar andere geschikte locaties.

Documenten

Zie ook de Kwaliteitsopgave Venster Bodegraven-Woerden

3 gedachten over “Werklint, Bedrijventerrein Nieuwerbrug

 1. Stichting Groene Hart

  De Stichting Groene Hart heeft zich altijd verzet tegen dit plan. De tijd van bedrijventerreinen in de polder aanleggen is voorbij, zeker zonder natuurcompensatie. De plannenmakers willen geen rood voor groen, maar rood voor rood. Dat is volstrekt onaanvaardbaar. Risico dat locaties niet worden verlaten en dat er alleen maar extra ruimte wordt opgeofferd is groot. Tenslotte bevindt ook het nieuwe bedrijfsterrein zich in het Venster Woerden Bodegraven.

 2. van Dijk, Bodegraven

  Werklint Nieuwerbrug

  Uitstekend nieuws over het opnieuw oppakken van het plan om bedrijven, die thans voor veel overlast voor bewoners zorgen, te gaan verplaatsen naar een veel geschiktere locatie! De ophef van de stichting groene hart hierover is zeer kortzichtig, onrealistisch en ongewenst door de bewoners voor wie het leefklimaat daarmee sterk verbeterd gaat worden. Misschien moet de stichting eens wat meer naar mensen luisteren!

 3. Stichting Groene Hart

  Provincies zetten streep onder “werklint” (art. Groene Flits 20 okt.2014)
  De provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben een streep gezet door de plannen voor het “werklint” Nieuwerbrug. Dit “werklint” is feitelijk een bedrijventerrein in de polder!. Het brengt niet de kwaliteit die past in het Nationaal Landschap Groene Hart.
  De provincie hebben terecht opgemerkt dat het “werklint” middenin het open venster Bodegraven-Woerden ligt. Op het punt waar limes, Oude Hollandse Waterlinie en Groene Ruggengraat elkaar kruisen. Jammer genoeg hebben gemeenten en betrokken ondernemers in de afgelopen tien jaar niet een kwalitatief goed plan willen maken voor een groen-blauwe inpassing! Ook voor de groene achterlaatlocaties is onvoldoende aandacht geweest. Daarom hebben de provincies nu het werklint definitief afgeschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *