Windpark Giessenwind

Gebiedsgemeente  Giessenlanden    Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

GiessenwindIn 2013 is in Giessenburg, in de  Alblasserwaard, langs de A15, het Windpark Giessenburg gebouwd door Giessenwind BV. De drie windturbines hebben elk een capaciteit van 3MW per stuk. De ashoogte van de windturbines is 108 meter. Inclusief de rotorbladen is de totale hoogte ca. 150 meter.
De aanvraag voor de bouw van de drie windturbines is al in 2008 ingediend. Ondanks protesten van bewoners is de gemeenteraad in maart 2009 akkoord gegaan met de bouwaanvraag. Aanvankelijk heeft ook de provincie deze locatie opgenomen als windturbinelocatie in de Nota Wervel (2004) en in de Transformatievisie Merwedezone (2007). Bij de behandeling van de Transformatievisie bleken de Provinciale Staten echter veel moeite te hebben met windturbines in het Groene Hart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het schrappen van de locatie Giessenburg in de vervolgnota Nota Wervelender (2011).

Behalve omwonenden heeft ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam bezwaar ingediend tegen de bouw van windturbines. Op 6 September 2011 heeft de rechtbank Dordrecht de bouwvergunning voor de windmolens op de grens van Giessenlanden en Hardinxveld-Giessendam vernietigd. Gemeente Giessenlanden had volgens de rechter moeten inspelen op de bijgestelde visie van de provincie en had geen bouwvergunning mogen verstrekken.

Zowel de initiatiefnemer als de gemeente Giessenlanden gaan hiertegen in beroep en op 22 februari 2012 heeft de Raad van State de uitspraak van de rechtbank, waarin de bouwvergunning was vernietigd, verworpen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Giessenlanden zich gehouden aan het op dat moment geldende beleid en aldus juist gehandeld. Dit heeft de weg vrij gemaakt voor de bouw van de windturbines.

Reacties-samenvatting

Gemeente Giessenburg steunt initiatiefnemer bij de plaatsing van windturbines in de Merwedezone langs de A15
Provincie ZH is aanvankelijk voorstander van windturbines, maar later schrappen de Provinciale Staten deze in het Groene Hart gelegen locatie.
Vereniging Hart voor het Groene Venster, omwonenden en buurgemeente Hardinxveld-Giessendam hebben bezwaren tegen de windturbines.
Initiatiefnemer Meerkerk (Giessenwind BV) wijst de risico’s van de hand.

Organisaties

Documenten

 

Reacties

Vereniging Hart voor het Groene Venster heeft verschillende bezwaren geuit tegen de komst van de windmolens in Giessenburg, zoals geluidsoverlast, gezondheidsklachten, horizonvervuiling, aantasting van het landschap, en huizenwaardevermindering. Ook zijn de windturbines volgens de actiegroep op deze locatie inefficiënt. Een geschiktere locatie zou windturbines in/bij zee zijn. Een ander bezwaar richt zich op de besluitvorming: deze moet democratisch zijn in plaats van bureaucratisch. Burgers moeten betrokken worden bij besluiten. Beleid van de gemeente moet transparant zijn, zo betoogt de actiegroep.

Windmolenexploitant Wim Meerkerk (Giessenwind BV) betoogt dat de windturbines veel veiliger zijn dan de Nederlandse dijken. Voor de windturbines worden de meest hoogwaardige technieken gebruikt, aldus Meerkerk. Hierdoor zou er bijvoorbeeld geen ijsvorming kunnen ontstaan. Volgens Meerkerk vliegt er per jaar gemiddeld één of twee keer een vogel in de windturbine, maar dit levert ‘geen gevaar’ op. Ook zouden de windturbines zo geprogrammeerd zijn dat er bij slagschaduw de overlast niet langdurig is. Meerkerk geeft aan te erkennen dat de windmolens hoog zijn, maar dat daar tegenover een hoge productie staat die goed is voor de stroom van 5.500 huishouden, en daarmee voor duurzame energievoorziening van de gehele gemeente Giessenlanden, aldus Meerkerk. Volgens hem is het een kwestie van wennen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *