Stiltegebieden in het Groene Hart

stiltegebieden1

In het Groene Hart bevinden zich 18 schitterende stiltegebieden, met hoge natuur- en landschapswaarden. In opdracht van de Stichting Groene Hart onderzocht Marcus Spronk (student Hogeschool Utrecht) hoe rijk, provincies en gemeenten met deze stiltegebieden omgaan. “Welk beleid en handhaving voeren overheden met betrekking tot stiltegebieden, en hoe werken zij hierbij samen?”
Veel stiltegebieden blijken niet aan de gestelde eisen vanuit de provincie voldoen. Van handhaving is nauwelijks sprake.
In de uitwerking van stiltegebiedenbeleid zitten hiaten. Volgens de wet is het noodzakelijk om stiltegebieden te hebben, maar er worden geen harde eisen aan gesteld. Wat hieruit voortkomt zijn gebieden die vaak
niet stil genoeg zijn, maar vooralsnog wel voldoen aan wat de wet voorschrijft. Het produceren van geluid is volgens provinciale milieuverordeningen verboden, maar er zitten geen sancties aan.
De conclusies van Spronk zijn schokkend: de provincies hebben pareltjes in handen, maar van stiltebeleid, laat staan handhaving is nauwelijks sprake. En samenwerking op Groene Hartniveau vindt al helemaal niet plaats, hoewel problemen als de overlast van Schiphol en de geluidsoverlast van de A 12 dagelijks bij bestuurders op de agenda staan.
Stiltegebieden
 1. Bovenkerkerpolder    http://www.beschermersamstelland.nl/?page_id=15
 2. Polder De Ronde Hoephttp://www.beschermersamstelland.nl/?page_id=10
 3. Vechtplassen en -poldershttps://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/vechtplassen/over-dit-natuurgebied
 4. De Wijde Blikhttps://www.natuurmonumenten.nl/wijde-blik
 5. Loenderveensche Plashttps://www.waternet.nl/themas/loenderveense-plas/
 6. Breukeleveensche- of Stille Plas
 7. Loenderveensche Plashttps://www.waternet.nl/themas/loenderveense-plas/
 8. Westbroek e.o.
 9. Kockengen/Teckop
  In het deelgebied Utrechtse Venen ligt het stiltegebied Kockengen-Teckop. Dit stiltegebied is qua ligging het meest afgelegen ten opzichte van de andere stiltegebieden in het Groene Hart. Het gebied bestaat uit een polderlandschap met op veel plekken mijlenver uitzicht. Het gebied heeft geen specifieke highlights en beschikt over een kleinschalige recreatieve functie.
  De polder van Kockengen, direct naast het stiltegebied beschikt over een polderreservaat met vrijwilligers die werken om de polder aantrekkelijk te houden voor bijvoorbeeld rietvogels. Zo wordt er geprobeerd om de natuurlijke kwaliteiten in stand te houden (Werkgroep Natuurpaden, 2013).
 • 10. Blokland Broek
 • 11. Willeskop / Benschop
 • Hoenkoop / Polsbroekhttp://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/plaatsen/oudewater/hoenkoop/527-beknopte-geschiedenis-van-hoenkoop
 • 13. Hei- en Boeicop (zie 18) https://nl.wikipedia.org/wiki/Hei-_en_Boeicop
 • 14. Leiden / Zoetermeer / Alpen aan den Rijn (Kaag en Braassem, Koudekerk aan den Rijn, Rijnwoude)
  Dit stiltegebied bestaat uit drie delen die ver uit elkaar liggen: Braassemermeer, het oosten van Leiden en Zoetermeer/Leiden. Het Braassemermeer is een meer waar veel watersport plaatsvindt, zo is niet het hele meer benoemd tot stiltegebied. In het stiltegebied wordt ook veel gewandeld en gefietst door mensen uit het dichtbije Zoetermeer en Leiden (Den Haag, 2015).
 • 15. Nieuwkoop en omgeving (Nieuwkoopse Plassen en de Meije)
  Dit plassengebied en omgeving zijn ook geheel toegewezen als stiltege- bied. Het gebied heeft een heel natuurlijk karakter, in tegenstelling tot veel andere stiltegebieden, die vooral bestaan uit agrarisch gebied. Niet alleen watervogels vinden hier hun thuis, maar ook andere dieren als otters, reeën, vossen en een bijzondere onderwaternatuur (Natuurmo- numenten, 2016). Daarnaast wordt de plas uiteraard ook gebruikt voor watersportdoeleinden die niet te intensief zijn.
 • 16. Reeuwijk (Reeuwijkse plassen e.o.)
  Tussen Bodegraven en Gouda liggen de Reeuwijkse Plasssen. Een groot deel van deze plassen heeft de status stiltegebied en watergebied van internationale betekenis. Ondanks dat de veenplas veelal gebruikt wordt als watersportgebied, is het ook een paradijs voor vogels (Staatsbosbe- heer, 2016).  http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/groene-hart-reeuwijkse-plassen
 • 17. Krimpenerwaard / Alblasserwaard
  Gelegen tussen de rivieren is het gebied Vijfheerenlanden – Alblasser- waard. Ten noordwesten ervan, aan de andere kant van de Lek ligt de Krimpenerwaard. Een groot deel van dit Zuid-Hollandse gebied is toegewezen als stiltegebied. Dit feit geeft al aan hoe rustig het hele gebied is. Op de gebieden rond de rijkswegen en lintbebouwing langs de rivieren na, is het hele Zuid-Hollandse gebied aangewezen als stiltegebied (Gront- mij bv, 2014). Direct hieraan grenzend, aan de oostkant, ligt het kleine stiltegebied Hei- en Boeicop. Gezien de geringe omvang ligt het stiltegebied sinds 2010 op tafel voor opheffing (Gemeente Vianen, 2011).
 • 18. Vijfheerenlanden  (sinds 2019 een gefuseerde gemeente in provincie Utrecht)

 

Bronartikel:

Een tegengeluid voor stilte – Marcus Spronk
Een inventarisatie van het stiltegebiedenbeleid en de handhaving ervan in het Groene Hart
Tentoonstelling
De reizende tentoonstelling ‘Geluid van de stilte’ heeft als doel mensen te laten zien hoe mooi onze stiltegebieden zijn. Vele weten hier niks van af, terwijl er genoeg recreatie mogelijkheden zijn om de tijd door te brengen in een prachtig stukje stille natuur.
De tentoonstelling reist rond langs verschillende betrokken gemeenten. Het laat zien hoe mooi de 18 stiltegebieden zijn en bezoekers hebben de kans om alles te weten te komen. Op verschillende openbare plekken, als bv. een bibliotheek of gemeentehuis wordt de tentoonstelling voor een aantal weken opgebouwd voordat hij weer verder reist.
Men komt binnen en ziet een geheel opgebouwd van banners, simpele ruimtelijke elementen, informatie, foto’s en informatieve kaarten. Lopend over de kaart van het Groene Hart met de aangewezen stiltegebieden kom je aan bij 10 banners die ten midden van de ruimte staan. Elke banner verteld een stukje van het verhaal en licht een belangrijk onderwerp uit. Het stiltegebied, landschap, bewoners, flora en fauna, recreatie, bedreigingen en bijzondere gebieden komen allemaal aan bod. Doormiddel van tekst, foto’s en kaarten komt men van alles te weten, maar ook via interactieve elementen is er veel te beleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *