Schijf van vijf voor een gezond Groene Hart

Op 13 mei organiseerde de Stichting Groene Hart in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart, een Groene Hart meeting rond het thema  ‘Versterking landschap en identiteit van het Groene Hart’.
De Stuurgroep formuleert als ambitie  het ruimtelijk borgen van de kernkwaliteiten van het Groene Hart, binnen de grote opgaven als energietransitie en bodemdaling .
Een van de bijdragen die dag was de presentatie van Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Utrecht en universitair docent WUR.

Hij gaf een inspirerend pleidooi voor een integrale aanpak  met een kritische noot. Het ruimtelijke denken over de kwaliteiten van het Groene Hart in de nota Perspectief noemt hij “oud denken”.  Wilt u meer weten over landschapspijn, de realiteit van bodemdaling,  de enorme kosten van bodemdaling, de schijf van vijf om het Groene Hart gezond te houden en walking wetlands, klik dan op deze link: Adviseur Ruimelijke Kwaliteit

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *