Schiphol en Groene Hart

Gebiedsgemeenten: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Ronde Venen, Stichtse Vecht, en Woerden.
Kwaliteitskaart: het Groene Hart

vliegtuigroutesSchiphol vervult een belangrijke economische rol voor Nederland. De invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder het Nationaal Landschap Groene Hart, is echter groot.

In januari 2015 werd bekend dat Schiphol haar groeiplannen moet bijstellen. Tot 2020 mag de luchthaven “slechts’’ doorgroeien tot 500.000 in plaats van 510.000 vluchten. In 2014 groeide Schiphol fors naar 438.300 vliegbewegingen. Technisch is het echter nog niet mogelijk om meer starts en landingen per baan af te handelen, waardoor de groei rond 2017 zou stagneren. Het vaker inzetten van een vierde baan, namelijk van 80 in plaats van 60 keer per dag, maakt het nu mogelijk om toch in de spitsuren te kunnen groeien. (1)

Momenteel worden de banen Polderbaan en Kaagbaan al maximaal gebruikt. Hoewel het aantal vluchten met 10.000 afneemt, betekent het vaker inzetten van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan, meer vliegverkeer boven het Groene Hart. (2)

Het luchtverkeer boven het Groene Hart heeft echter de afgelopen jaren al voor toenemende geluidsoverlast gezorgd. Enkele voorbeelden: een rondje over Gouda vliegen is bijvoorbeeld onderdeel van steeds meer vliegroutes. Vanuit Woerden komen steeds vaker klachten over onder andere nachtvluchten en laagvliegen. Natuurmonumenten heeft het over verstoringen van de stiltegebieden bij Nieuwkoop. Ook vanuit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk komen klachten over toenemende overlast. (3)

De Omgevingsraad Schiphol is sinds 1 januari 2015 het podium voor vraagstukken, belangen en partijen (overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties) rondom de ontwikkeling van Schiphol en omgeving.
Deelnemende gemeenten aan de Omgevingsraad werken samen in 9 bestuurlijke clusters.
Het Cluster Groene Hart bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Ronde Venen, Stichtse Vecht, en Woerden. Wethouder Elkhuizen van Nieuwkoop treedt op als vertegenwoordiger van deze cluster. Bewoners uit deze gemeenten klagen bijvoorbeeld over geluidsoverlast, laagvliegen, en verstoring van een stiltegebied. (4)

Ook bewoners uit de omgeving van Schiphol zijn vertegenwoordigd in clusters, via vijf geografisch afgebakende gebieden. Deze clusters zijn gerelateerd aan de banen van Schiphol.
Het Groene Hart-bewoners wonen in de clusters AalsmeerbaanKaagbaan en Buitenverldertbaan.

Groenehartgemeenten maken zich sterk voor stilte

Gemeenten in het Groene Hart zijn een actie gestart met een oproep aan de burgers om te stemmen voor stilte. De actie is gericht tegen verdere groei van Schiphol.     lees verder

In het kader van de actie Geef stilte een stem  is op 5 maart 2018 het symposium “Een vlucht naar voren” georganiseerd. Het symposium is vernoemd naar het gelijknamige rapport: Een vlucht naar voren, geschreven namens de bewonersorganisaties regio Schiphol. Zij roepen in hun rapport de politiek op om een langetermijnvisie te creëren voor Schiphol. Zie voor programma en verslag: Geef stilte een stem 

 

 

 

Organisaties

 Documenten

 1. Schiphol mag minder groeien (De Gooi- en Eemlander, 27-1-2015)
 2. Vanaf de zomer meer vliegverkeer boven Boskoop (inBoskoop.nl, 23-2-2015)
 3. Groene Hart Beraad: geluidsoverlast Schiphol Groenehartbreed aanpakken! , (Groene Flits, 3-11-2014)
 4. Gemeenten bundelen krachten tegen geluidsoverlast Schiphol (Omroep West, 14-11-2014)
  Groenehartgemeenten maken zich sterk voor stilte (sept. 2017)
 5. Tegengeluid voor stilte, een inventarisatie van het stiltegebiedenbeleid en de handhaving ervan in het Groene Hart , juni 2016, Marcus Spronk, Stichting Groene Hart. (zie artikel Schokkende conclusies in stilterapport)
  Stilte expositie Stichting Groene Hart (sept.2017)
 6. Geef stilte een stem, symposium 5 maart 2018 

 

Reacties

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop en Stichting Groene Hart
In de zomer van 2014 had de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Woerden te kampen met vliegtuigoverlast vanwege werkzaamheden aan de Kaagbaan. Daardoor werd er meer gebruik gemaakt van de Aalsmeer- en de Zwanenburglaan. De toestellen moesten, om goed te kunnen aanvliegen, over Woerden of Bodegraven naderen. De toestellen maakten boven Bodegraven een draai naar Schiphol. Wethouder Jan-Leendert van den Heuvel (Bodegraven-Reeuwijk) en Guus Enkhuizen (Nieuwkoop) geven aan dat de overlast steeds groter wordt. Van den Heuvel geeft aan dat andere aanvliegroutes alleen een verplaatsing van het probleem is naar andere gemeenten. De Stichting Groene Hart heeft de uitnodiging van de gemeenten om samen een blok te vormen met beide handen aangenomen. Ook het Zuid-Hollandse VVD-statenlid heeft zijn hulp aangeboden. Paymans, oud-verkeersvlieger geeft aan dat er onnodig veel overlast is. Vliegtuigen zouden veel langer hoog kunnen blijven vliegen. Hierdoor zou er minder lawaai en brandstofverspilling zijn, aangezien er heel veel benzine nodig is om met een lage snelheid een bocht te maken. Piloten zouden zelf ook de huidige problemen als onnodig en vervelend ervaren, aldus Paymans. (AD Groene Hart, 3 november 2014) .

Natuurmonumenten
In september 2014 heeft Natuurmonumenten een klacht ingediend bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De organisatie geeft aan dat de rustverstoring in het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen fors is toegenomen. Omwonenden en Natuurmonumenten maken zich zorgen over het toegenomen opstijgende en laag overvliegend vliegverkeer boven de Nieuwkoopse Plassen en andere natuurgebieden in het Groene Hart. Natuurmonumenten geeft aan dat dit een negatieve impact heeft op de rust en natuurbeleving van mensen, alsmede de zeldzame en bedreigde diersoorten in deze gebieden. Beheerder van de Nieuwkoopse Plassen, Dirk Kunst, geeft aan dat het voor de economie ook belangrijk is dat de leefbaarheid en het daarmee samenhangende investeringsklimaat, niet achteruitgaan.
(Natuurmonumenten dient klacht in tegen vliegtuiglawaai boven Nieuwkoopse Plassen, 22-9-2014) .

Provincie Noord-Holland
Gedeputeerde Tjeerd Talsma van Noord-Holland geeft aan dat met het beperken van de groei van 510.000 tot 500.000 vluchten een serieuze stap teruggenomen wordt. Stillere toestellen, meer glijvluchten en andere aanvliegroutes zijn de voorwaarden voor verdere groei. Daarmee wordt de geluidsoverlast voor de regio verminderd, aldus Talsma. (De Gooi- en Eemlander, 27-1-2015)

Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren
De regio Gooi, Vechtstreek en Eemland is het knooppunt van vier druk bevlogen uitvliegroutes van Schiphol en een vijfde aanvliegroute voor charters, stedenvluchten en lange vluchten naar het Oosten en Zuidoosten. In de spitsuren komen minstens 30 vliegtuigen per uur over de regio. De geluidhinder is dan ook voor veel mensen zeer hinderlijk, wat tot veel klachten leidt. (vlieghinder-gve.nl)

Werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord
Op 11 juli 2015 kondigt de overheid in de Staatscourant  (Stct, 2015-15522) aan de geluidsnorm van het handhavingspunt bij Leimuiden te verhogen. Het nieuwe handhavingsstelsel is echter nog niet in de wet opgenomen, omdat eerst nog een Milieu Effect Rapportage (MER) moet worden uitgevoerd. Daarom moet de huidige wet gehandhaafd worden! Het overschrijden van de norm heeft zich de afgelopen jaren vaker voorgedaan; ook toen werd er niet gehandhaafd vanwege de experimenteer fase van het nieuwe stelsel. De werkgroep acht wederom bewezen dat het microklimaat project versneld moet worden uitgevoerd. Het aanpassen van de norm reduceert de overlast niet!!!

Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk
De Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk stelt op haar website dat de regio sinds de opheffing van het militaire vliegveld Soesterberg in 2000, en daarmee het vrijgeven van het luchtruim, te kampen heeft met overlast. Schiphol ging ons luchtruim gebruiken voor de afwikkeling van stijgend verkeer in oostelijke richting. Men deed (en doet) dit op onregelmatige tijdstippen als het baangebruik dat nodig maakt en dat hangt weer af van de windsterkte en –richting rond Schiphol. Zo kan het gebeuren dat er hele perioden geen enkel vliegtuig overkomt, terwijl op andere momenten het ene na het andere toestel passeert. (www.ssgm.nl)

Sensornet
In de Woerdense Courant van 10 juni 2015 wijst Ron Maas van het meetinstituut Sensornet op het belang van het tijdig in kaart brengen van het vliegverkeer. Een korte samenvatting van het artikel is hieronder te vinden.
Er zijn momenten dat het vliegverkeer boven Woerden enorm is. Nu valt het mee en juist daarom is het belangrijk om te meten, stelt Ron Maas van onafhankelijk meetinstituut Sensornet. “Dan heb je een nulmeting, zie je de trends en heb je bewijs als het vliegverkeer toeneemt.’’ Dat het vliegverkeer zal toenemen is volgens Maas een feit. “Een kleine twee jaar geleden werd het luchtruim boven de driehoek Woerden, Amsterdam, Gouda vrijgegeven, daarvoor was het van Defensie en was het een militaire corridor.’’Dat vrijgeven hangt samen met het feit dat Schiphol groei nodig heeft en het aantal vliegbewegingen met 25% wil uitbreiden. “Dat kan door de Aalsmeerderbaan intensief te gebruiken.’’ Dat is de baan die aanvliegroutes heeft boven het Groene Hart die voorheen alleen gebruikt werd als een van de andere banen vanwege het weer of onderhoud gesloten. Het vliegverkeer zal volgens de voorspellingen van dit onafhankelijke meetinstituut dan ook alleen maar toenemen. Woerdense Courant, 10 juni 2015.

1 gedachte over “Schiphol en Groene Hart

 1. R. Verhoef

  Ik kocht een woonark in het stiltegebied Meije aan de nieuwkoopse plassen. Deze ark is al meer dan 40 jaar in de familie.

  De toename van geluidsoverlast door schiphol is schrikbarend toegenomen in de laatste 20 jaar

  Eigenlijk is het een natuurgebied maar als je naar de vervuiling kijkt door vliegverkeer krijg je daar je twijfels bij.
  De geluidsoverlast voor zoveel mensen door Schiphol is niet meer van deze tijd met de mogelijkheden die we nu hebben. Waarom wordt er geen luchthaven in zee gebouwd maar moeten zoveel mensen in een land last hebben van één bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *