Eerlijke prijzen

      Reacties uitgeschakeld voor Eerlijke prijzen

Esther van den Bor

Wat is een eerlijke prijs?
Er zijn nog veel onderzoeken voor nodig om daar een sluitend antwoord op te geven. Door verschillende partijen wordt daar aan gewerkt, zie Goede Waar en Ekoplaza. Maar dat voor veel producten de prijzen nu te laag zijn, is toch wel duidelijk. Onlangs stelde minister Carola Schouten luid en duidelijk dat de huidige prijs van eten momenteel te laag is, zie NRC. Het milieu wordt te zwaar belast, er wordt te veel voedsel verspild en boeren verdienen te weinig. Kringlooplandbouw waarbij het sluiten van kringlopen binnen regio’s nagestreefd wordt plus de verduurzaming van landbouwmethoden en machines maken dat de kostprijs omhoog gaat en dat de prijs die de consument betaalt nog meer stijgt. Een verstandige trend. Wij, de consumenten, zijn verwend met lage prijzen en we zijn blind geworden voor alle kosten en gevolgen die door anderen worden betaald. Het aandeel van ons inkomen dat we nu nog uitgeven aan voedsel is veel lager dan het een aantal decennia geleden was. Een aantal natuurorganisaties vindt de doelen van de minister dan ook niet ver genoeg gaan.

Wen er maar aan
Ook voor andere producten is het overduidelijk dat een groot deel van de kosten wordt afgewenteld op ‘derden’. Eind 2016 schreef ik over het boek ‘De verborgen impact’ van Babette Porcelijn, ik schreef al een aantal keren over fair trade, over schone energie versus fossiele energie, over onze koopziekte en wegwerpmaatschappij, over de lonen van onze thuiszorgers en schoonmakers. Steeds opnieuw kom ik uit bij de noodzaak om eerlijke prijzen te hanteren. Prijzen waar verborgen kosten worden meegeteld.

Kwaliteit van dat wat we consumeren is belangrijker dan de kwantiteit. Het zal een hele omslag in ons denken vereisen. Mij helpt het om de aarde te zien als een gesloten geheel. Wanneer ik meer consumeer of verbruik dan ik strikt gezien nodig heb, dan heeft een ander DUS te weinig. Een paar schoenen die ik voor 15 euro koop via een webshop, die vanuit ver weg gemaakt en geleverd wordt en die ik vervolgens terug kan sturen zonder iets te betalen … WIE betaalt die rekening?