Manfred van der Heijde overleden

      Reacties uitgeschakeld voor Manfred van der Heijde overleden

Onlangs kregen we het bericht dat de grote vriend van het Groene Hart, Manfred van der Heijde na een lange ziektegeschiedenis op 18 februari is overleden.

Manfred is nauw betrokken geweest bij de Stichting Groene Hart, onder meer als voorzitter van onze Raad van Advies. Hij noemde de raad zelf graag de Inspiraad. Hij was ook bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

Ook in zijn professionele activiteiten, bijvoorbeeld als DB-lid van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, was Manfred zeer betrokken bij het behoud van de kwaliteit van het Groene Hart.

Hij was deskundig, zeer gericht op goede menselijke verhoudingen en bevlogen bij het boeken van resultaten op de terreinen waar zijn hart lag.

In die bevlogenheid was Manfred niet altijd makkelijk voor zichzelf en voor de mensen waar hij mee samenwerkte. Er werd hem veel vergeven vanuit die betrokkenheid en menselijkheid.

Een kleine rondgang langs mensen die met hem hebben gewerkt, leverde treffende uitspraken op. Zo noemt Walther Kok hem een levensgenieter met het hart op de goede plaats voor een betere wereld, ook in ecologisch opzicht. Hetty Laverman kijkt terug op Manfred als een hartelijke man, die het vermogen tot enthousiasme over het aangaan van uitdagingen altijd heeft weten te behouden. Bernt Feis bewondert zijn veerkracht, zijn levenskracht en zijn openheid. Manfred heeft die altijd gehad, ook in slechte tijden; ze kwamen onder meer tot uitdrukking in de ‘Manfred-kwatrijnen’, de gedichten die hij elke dag schreef.

Wij zijn Manfred veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor het Groene Hart; we zullen hem missen. We leven mee met allen voor wie Manfred dierbaar was en wensen hen sterkte bij het geven van een plek aan het verlies van deze markante mens.

Stichting Groene Hart