Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd worden. Het nieuwe landgoed ligt aan een historisch lint langs het Westkanaal naar Ter Aar. De gemeenteraad had echter veel bedenkingen tegen het plan. Ze vindt dat er te veel woningen zijn gepland op het landgoed. In plaats van de geplande 21 woningen zijn er nu 4 woningen gepland.

Volgens het oorspronkelijke plan zou in de polder Oudshoorn aan de Westkanaalweg in Alphen aan den Rijn een openbaar landgoed komen met 21 woningen. De eigenaar van de grond aan de Westkanaalweg 19, Cees Verboom, had hierover afspraken gemaakt met Vink Bouw (Nieuwkoop), Faro Architecten (Lisserbroek) en Strootman Landschapsarchitecten. Het landgoed is zeven hectare groot en krijgt volgens dat plan twee kleine appartementengebouwen. De eigenaren van die huizen worden verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het landgoed. Vlak langs de Westkanaalweg, aan de voorkant van het landgoed, komt een theehuis, waar Cees Verboom zelf aan de slag wil. Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn waren eerst  bereid mee te werken aan het plan, maar kwamen daarop terug na overleg met de gemeenteraad.

 

Documenten:

 

Nieuw landgoed Alphen aan den Rijn

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. Strootman Landschapsarchitecten kreeg de opdracht om dit landgoed te ontwerpen. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd worden.

Het nieuwe landgoed ligt aan een historisch lint langs het Westkanaal. Het kavel is langgerekt, oost-west georiënteerd en heeft het een interessante gradiënt, van hoge kleigrond tot lage veengrond. Ten zuiden van het landgoed ligt de gesloten wereld van de golfbaan terwijl ten noorden het open polderlandschap zich uitspreidt.

Het ontwerp speelt in op deze landschappelijke context. De langgerekte kavel wordt geaccentueerd door de introductie van drie zones: een zone van natuurlijke graslanden met groene elementen, een waterrijke zone met rietvelden, natuurlijke oevers en plaatselijke verbijzonderingen, en een zone van natuurlijk bos met mantel- en zoomvegetatie. De gradiënt in bodem van klei naar veen komt tot uiting in de kruidenvegetatie. Zo ontstaan er interessante milieus die de natuurwaarden van het landgoed vergroten.

Het bos wordt aan de noordkant gesitueerd, zodat er twee verschillende werelden ontstaan: een intieme binnenwereld met doorkijkjes en de weidse buitenwereld van de polder. Door het bos op de kop te plaatsen, wordt ook de stadsrand van Alphen aan den Rijn mooi afgezoomd en wordt de bajonet in de grens tussen bovenland en droogmakerij (steilrand) geaccentueerd.

Een nieuwe theehuis wordt onderdeel van de bebouwing langs de Westkanaalweg, zodat de samenhang binnen het lint wordt versterkt. De overige bebouwing van het landgoed wordt verder naar achteren geplaatst en deels aan het zicht onttrokken door beplanting. Vanaf de Westkanaalweg is er gedeeltelijk zicht op deze gebouwen en het open polderlandschap. De afwisseling tussen beslotenheid en zicht die zo ontstaat is karakteristiek voor de Alphense linten.

Het nieuwe landgoed is een openbaar toegankelijk woongebied. Het sluit aan op het lokale en regionale wandelnetwerk, zodat het voor de Alphenaren mogelijk wordt een rondje over het landgoed te maken.