Hoe dan wel

      Reacties uitgeschakeld voor Hoe dan wel

Esther van den Bor

Gesprek aangaan
Twee weken geleden schreef ik over de klimaatontkenning die nog steeds zo overweldigend merkbaar is. Zie de Groene Flits van 1 april op Stichtng Groene Hart.

In mijn eigen gemeente (Bodegraven-Reeuwijk) zijn er stevige ambities neergelegd: in 2035 klimaatneutraal. Maar als gemeente alleen kom je er niet. Met inwoners is al gesproken over de mogelijkheden van grootschalige energie. Nu werden vorige week een aantal mensen bij elkaar gezet om te bespreken op welke manier de gemeente andere onderdelen van het pakket moet aanpakken. Een aantal conclusies was duidelijk.

  1. Het gesprek aangaan met individuen is een eerste start om bedrijven en inwoners mee te krijgen.
  2. Veel communiceren waarom en hoe de gemeente en alle inwoners betrokken zijn bij het proces van verandering.
  3. Klimaatmaatregelen moeten in onderlinge samenhang worden bedacht en genomen. (Bijvoorbeeld: zonnepanelen verhogen de temperatuur in de directe omgeving, wellicht is het vergroenen van daken een noodzakelijke component om ook andere aspecten van de klimaatverandering te tackelen).
  4. Klimaatverandering gaat om veel meer dan alleen energie. Ook de bedreiging van natuur, grondstoffen, sociale verhoudingen moeten in die integrale aanpak worden mee gewogen en in maatregelen vertaald.
  5. Begin met de nu bekende, haalbare maatregelen en neem de innovaties geleidelijk aan mee.
  6. Laat elkaar de successen zien en leer van elkaars ervaringen.

Leren van elkaar
Een aantal van de deelnemers hadden vorig jaar meegedaan aan de duurzame huizenroute. Een huizenbezitter vertelt je welke maatregelen hij/zij heeft genomen en waarom. Wat heeft het opgebracht, waar liggen knelpunten en wat moet er eigenlijk nog gebeuren. Dat zet aan het denken, het inspireert. Een prachtige manier om het gesprek aan te gaan. https://duurzamehuizenroute.nl/
Landelijk worden er ook gesprekken georganiseerd in een 6-delige workshopreeks. https://klimaatgesprekken.nl/ Zoals de organisatoren stellen staan humor, hoop en handelingsperspectief bij deze werkwijze centraal. Dat zijn elementen in een gesprek/ in een aanpak die van wezenlijk belang zijn. Zo wordt het met elkaar op weg gaan naar een veranderende samenleving iets minder ingewikkeld en veel minder eng. Hoop ik!