Utrechtse interesse in het Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Utrechtse interesse in het Groene Hart

Vorige week woensdag bezochten de leden van de nieuw gekozen Provinciale Staten van Utrecht het Groene Hart-deel van hun provincie. In een gevarieerd programma, voorbereid door het Programmabureau Groene Hart en de Statengriffie, kregen de Statenleden informatie over een reeks van onderwerpen. Het zal hen ongetwijfeld soms hebben geduizeld.

Vanuit de Stuurgroep Groene Hart mocht ik een bijdrage leveren over de spannende relatie tussen het Groene Hart en de omliggende stedenring. Ik heb geprobeerd het belang van een warme relatie tussen deze twee over het voetlicht te brengen. En ik heb sterk aangedrongen om voor de grote vraagstukken waar het Groene Hart voor staat, steeds te werken vanuit een helder lange termijnperspectief. Alleen zo’n lange termijnperspectief zal ondernemers, organisaties en inwoners van het Groene Hart in beweging brengen. Omdat ze dan weten met een betrouwbare en voorspelbare overheid te maken te hebben.

Vanzelfsprekend heb ik vanuit de Stuurgroep benadrukt dat samenwerking tussen de drie provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland van doorslaggevend belang is bij het behoud en ontwikkelen van de kwaliteit van ons Groene Hart. Niet om overal hetzelfde te doen (geen eenheidsworst) maar wel vanuit gedeelde waarden te kijken naar de uitdagingen.

Ik vind het zeer te prijzen dat de Utrechtse Staten zo vroeg in hun zittingsperiode letterlijk het veld in gaan en willen horen welke ontwikkelingen en vraagstukken er spelen. Ik weet zeker dat zo’n dag bijdraagt aan de aandacht die het Groene Hart in hun politieke werk zal krijgen.
Ik hoop nu op de uitnodiging vanuit Noord- en Zuid-Holland om ook aan die Statenleden in het veld onze verbondenheid met het Groene Hart over te brengen. En om samen te praten over de betekenis van het Groene Hart voor de hele Randstad met z’n 7 miljoen inwoners.

Chris Kalden