Onderzoek Waterschappen

      Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek Waterschappen
Wat is de kennis, houding en gedrag van Nederlanders omtrent de waterschappen?

In een online onderzoek uitgevoerd door Ruigrok NetPanel onder 2105 Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft 65% aan direct te maken hebben gehad met vorm van wateroverlast. Van de ondervraagden vindt 64% het aanvaardbaar om in te grijpen in de natuur om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Verder zegt 85% zelf maatregelen te nemen tegen de gevolgen klimaatverandering, terwijl 58% meer tips wil over wat men zelf kan doen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen in aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart.

RESULTATEN

Een meerderheid van de Nederlanders heeft te maken gehad met wateroverlast. Men vindt veiligheid belangrijk, een beperkt aantal vindt dat de natuur in tact gelaten moet worden met het risico op overstroming. De meeste Nederlanders ondernemen zelf actie om water te besparen

Twee derde van de Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met een vorm van wateroverlast
• De vormen van wateroverlast waar men het meest mee te maken heeft gehad zijn een ondergelopen straat/plein/speeltuin (35%), tuin (26%), hoog water in de toiletpot (26%), ondergelopen kruipruimte (11%), kelder (10%), begane grond van woning (4%) of iets anders (2%).
Een meerderheid van de Nederlanders is het er niet mee eens om de natuur te laten zoals het is, ook als we daarmee risico lopen op overstroming
• Slechts 12% van de Nederlanders wil de natuur laten zoals het is met het risico op overstroming. 65% is het daar (helemaal) mee oneens.
• Mannen (15%) zijn het er vaker mee eens om de natuur te laten zoals het is dan vrouwen (10%).
Nederlanders vinden het onderhoud van dijken en de afvoer van water bij slecht weer erg belangrijk
• 81% van de Nederlanders vindt het onderhoud van dijken het meest belangrijk van de voorgelegde zaken. Daarnaast vinden zij de afvoer van water bij slecht weer (71%) en de aanleg en het onderhoud van riolering (61%) ook belangrijk.
Een ruime meerderheid van de Nederlanders heeft zelf actie ondernomen om slim en zuinig om te gaan met water
• 85% van de Nederlanders heeft één of meer van de volgende acties ondernomen: minder lang douchen (67%), minder vaak de auto wassen (59%), minder vaak de tuin sproeien (50%), tegels in de tuin vervangen door gras/aarde (28%) of een regenton in de tuin geplaatst (23%).
• Nederlanders van 65 jaar en ouder doen dit vaker dan jongeren van 18 tot en met 24 jaar. 81% van de 65-plussers doucht korter ten opzichte van 44% van de 18 tot en met 24-jarigen.

 

Nederlanders geven aan op de hoogte te zijn van de waterschappen en haar taken. Ze zijn bereid om zelf meer bij te dragen, maar vinden dat de industrie en de overheid de grootste bijdrage moeten leveren

Een ruime meerderheid is bekend met de waterschappen en haar taken
• 80% van de Nederlanders is bekend met de waterschappen in het algemeen en in de regio. 13% is bekend met de waterschappen in het algemeen maar niet in de regio. En 7% is helemaal niet bekend met de waterschappen.
• Nederlanders denken dat de waterschappen zich vooral bezig houden met het onderhoud van dijken (74%) en de zorg voor voldoende water (69%) en schoon water (63%) in sloten, plassen en natuurgebieden.
Nederlanders verwachten dat de waterschapsbelasting vooral door extreem weer zal toenemen. Ze zijn bereid om meer te betalen voor onderhoud van dijken, afvoer van water en schoon houden van water
• 65% van de Nederlanders verwacht dat de waterschapsbelasting de komende 5 jaar mogelijk zal stijgen door extreem weer, zoals droogte of hevige regenval. Daarnaast verwacht men ook een stijging in de waterschapsbelasting door meer vervuiling van (drink) water (46%).
• 44% is bereid om meer waterschapsbelasting te betalen voor het onderhoud van dijken. Daarnaast is men ook bereid om meer te betalen voor de afvoer van water bij slecht weer (33%) en het schoon houden van het water in sloten, plassen en natuurgebieden (31%).
De meerderheid van de Nederlanders vindt dat de industrie en de overheid het meeste moeten bijdragen aan het schoonmaken van vervuild water
• 63% van de Nederlanders vindt dat de industrie het meeste moeten bijdragen aan het schoonmaken van vervuild water in plassen, sloten en natuurgebieden. Ook de overheid (52%) en de landbouw (35%) moeten hier volgens Nederlanders aan bijdragen. Een kwart van de Nederlanders vindt dat de burgers/bevolking moet bijdragen.

Nederlanders staan positief tegenover de waterschappen, een meerderheid overweegt te gaan stemmen op 20 maart 2019

De meerderheid van de Nederlanders erkent het belang van de Waterschappen
• 84% vindt het werk van de waterschappen (zeer) belangrijk.
Twee op de vijf Nederlanders zegt te gaan stemmen voor de Waterschapsverkiezingen
• Een vijfde van de Nederlanders zegt zeker wel te gaan stemmen. Een kwart geeft aan waarschijnlijk wel te gaan stemmen en een derde zegt misschien te gaan stemmen.

————————————

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN, een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen en Bijl PR. Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd.
In totaal hebben 2.105 Nederlanders de vragenlijst helemaal ingevuld.  Een factsheet over het onderzoek is te vinden op de website van Unie van Waterschappen.