Groeiplannen Woerden vragen om breder perspectief

      Reacties uitgeschakeld voor Groeiplannen Woerden vragen om breder perspectief

De Stichting Groene Hart heeft Woerden, ‘hoofdstad van het Groene Hart’, als statutaire vestigingsplaats; we hebben er ook flink wat donateurs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de afgelopen weken met een paar Woerdense vraagstukken werden geconfronteerd.

In een interview met Winny van Rij gaf de burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, te kennen dat de gemeente zou moeten groeien naar 60.000 inwoners. Vooral om de centrumvoorzieningen in stand te kunnen houden. Bijna tegelijkertijd ging de gemeente op zoek naar een uitbreiding van bedrijfsterreinen. Men wil 6 hectare ‘schuifruimte’ hebben om bedrijven te verplaatsen van de bestaande bedrijfsterreinen en heeft daarvoor drie locaties op het oog: één bij de Cattenbroekerplas, één bij de Kromwijkerdijk en één ten westen van Harmelen. Er is nogal wat weerstand tegen de plannen, vooral vanwege de aantasting van open ruimte.

Nu zult u de Stichting vooral aantreffen in het debat over de langere termijn-ontwikkeling van Woerden. We denken graag kritisch mee over nut en noodzaak van groei, over het behoud van kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente. Zeker met een gemeente die de omliggende groene ruimte als zijn voortuin ziet. We zullen argumenten kritisch wegen en de klassieke vooronderstellingen rond de voordelen van groei waar nodig doorprikken. Vitaliteit en leefbaarheid hangen volgens ons nauw samen met de unieke kwaliteiten van het Groene Hart. En zeker niet altijd met groei.

Een brede visie op de ontwikkeling van de gemeente in de komende 10-20 jaren, dus niet alleen de ruimtelijke kant, is ons inziens noodzakelijk om verstandige besluiten te kunnen nemen. Zie ook het berichtje in deze Flits over de aardige aanpak van Gouda.

Dat brengt me vanzelf bij de uitbreiding van bedrijfsterrein. Ook zo’n ‘kleinere’ zaak verdient een breder perspectief, ook al staat het in het Bestuursakkoord van de gemeente. De geloofwaardigheid vraagt om inkadering in een breder geheel, ook al om strijdigheid met eerdere besluiten en uitspraken te voorkomen. De Structuurvisie van Woerden dateert van 2012 en is goeddeels achterhaald. De gemeente wil graag investeren in de verduurzaming van bestaande bedrijfsterreinen en zou daar de benodigde 6 hectaren ook kunnen vinden, bijvoorbeeld door bedrijven ondergrondse parkeervoorzieningen te laten maken; dat spaart vele hectares uit.  Houd alle open ruimte open voor de lange termijndiscussie, zou mijn advies zijn. Als direct betrokkenen is het aan de inwoners van Woerden om hun raadsleden te overtuigen van de betekenis van die open ruimten en van de noodzaak van een ander proces. We reiken hen graag argumenten aan.

Dit stukje gaat over Woerden, maar is zeker van toepassing op tal van andere gemeenten in het Groene Hart. Dus ook daar zullen we vooral ‘aan de voorkant’ van de discussies proberen onze opvattingen kenbaar te maken. In de hoop dat we bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het Groene Hart.

Chris Kalden, voorzitter