Leegstand boerderijen

BoerderijDe leegstand van boerderijen, schuren en stallen gaat de komende 15 jaar verontrustende vormen aannemen. Dit concludeerde onderzoekers van Alterra in een rapport dat ze afgelopen voorjaar publiceerden.

De verwachting is dat 24.000 bedrijven op het platteland zullen stoppen. In totaal gaat het om een bijna onvoorstelbaar oppervlakte van 32 miljoen m² die een agrarische functie gaat verliezen. Voor de helft daarvan is een andere bestemming te vinden, maar dat betekent dat nog steeds zo’n 15 miljoen m² leeg zal komen te staan. De transformatie van de erven in het landelijk gebied is zeker geen nieuwe ontwikkeling. Sinds 1950 is het aantal agrarische bedrijven in Nederland met meer dan 80% afgenomen. Schaalvergroting in de landbouw was daar de belangrijkste oorzaak van, gevolgd door de eisen van voortdurende modernisering, het gebrek aan opvolgers die boer willen worden en de gevolgen van krimp.

Uit een analyse van het aantal erven in Nederland uit 2012 blijkt dat gemiddeld 1 op de 10 erven in het landelijk gebied nog in agrarisch gebruik is. De onderzoekers van Alterra vinden het lastig om precies te bepalen in hoeverre vrijkomende agrarische bebouwing ook daadwerkelijk leeg komt te staan. Cijfers over de huidige situatie ontbreken. Zij concluderen echter dat nieuwe strategieën en instrumentarium noodzakelijk zijn om de sociaal-economische, ruimtelijke kwaliteiten en leefbaarheid in het landelijk gebied te behouden.

Het Programmabureau Groene Hart heeft onderzoek uit laten voeren naar de mate waarin herbestemming van agrarisch vastgoed wordt gefaciliteerd door de overheden in het Groene Hart. Dit is uitgevoerd door Pim Verhoef, UU, en bediscussieerd op 7 december 2015.

Documentatie

 

 

2 gedachten over “Leegstand boerderijen

 1. Leen den Ouden

  Leegstaande boerderijen langs de ruilverkavelingswegen in de Alblasserwaard.
  In de jaren 1980 heeft dhr. Schakel, tijdens de ruilverkaveling,de mogelijkheid geschapen de boerderijen – die in het lint niet meer geduld werden – naar aan te leggen ruilverkavelingswegen te verplaatsen. Dit ging ten koste van de openheid van de polder.
  Binnen 25 jaar zullen de agrarische bedrijven minimaal 2x zo groot worden. Dat houdt in, uitbreiding van minder dan de helft van de boerderijen en leegstand van de andere helft.
  Ik vind dat deze boerderijen moeten worden afgebroken. In onze volgebouwde randstad zal openheid een groot en economisch goed worden. Een plek waar je de horizon nog kan zien!
  De agrariërs dienen hier nu al rekening mee te houden bij hun investeringen.!

 2. Boerderij & Erf

  Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een organisatie met als doelstelling inzet voor het behoud, herstel, de herbestemming en ontwikkeling van beeldbepalende boerderijen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
  Naast behoud en herstel houdt Boerderij & Erf zich bezig met ontwikkeling en herbestemming.
  Omdat boerderijen in hoog tempo hun oorspronkelijke functie verliezen, is het noodzakelijk dat er ruime mogelijkheden komen voor herbestemming; immers een nuttige gebruiksfunctie is de beste garantie voor het behoud van deze panden. Een woonfunctie met vaak meerdere gezinnen is een goede optie, ook de combinatie wonen – werken (praktijk aan huis, kleinschalige ambachtelijke bedrijven) moet mogelijk zijn. Nu zijn er nog teveel belemmeringen vanuit de Ruimtelijke Ordening om dit te realiseren.

  Voor verdere informatie zie http://www.boerderijenerf.nl en nieuwsbrieven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *