Waterstof vervolgd

      Reacties uitgeschakeld voor Waterstof vervolgd

Esther van den Bor

Waterstof vervolgd
In de Groene Flits van eind december 2019 schreef ik over ontwikkelingen in de wereld van waterstof. Een positief artikel met kansen en ontwikkelingen. Natuurlijk weet ik meerdere artikelen te noemen (bij deze) die laten zien dat waterstof beperkt inzetbaar is: Gaat waterstof het helemaal maken en Tien misverstanden over waterstof, een kritisch artikel over waterstof en met name rendement en kosten door Thijs ten Brinck van Wattisduurzaam.nl. Niet dat deze criticasters tegen waterstof zijn. Maar het is slechts één van de mogelijke wegen om van fossiele brandstof af te komen. Met wijsheid en realisme ingezet kan het ons allen verder helpen door het palet aan mogelijkheden te vergroten. En ja, veel onderzoek en experimenteren is nodig. Dat gebeurt ook op het gebied van woningen en de warmtevraag daarvoor.

Waterstof voor Woningen
TU Delft doet onderzoek naar de verwarming van woningen. Eén mogelijkheid is verwarming met behulp van (groene) waterstof. Voor het transport van waterstof kan, na een relatief eenvoudige aanpassing, het huidige gasnet worden gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van Kiwa. Maar het adviescollege (De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) ziet (groene) waterstof op de korte termijn als een onlogische oplossing voor de verwarming van woningen. De adviesraad vraagt zich af of er voldoende van deze stof kan worden geproduceerd om aan de grote vraag te voldoen. Tot 2030 verwacht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geen inzet van duurzame gassen voor verwarming van woningen, zie artikel. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur verwacht dat de Nederlandse woningen in de toekomst op verschillende manieren worden verwarmd. Vanwege de vele verschillende soorten huizen en omgevingsvoordelen en -nadelen zal niet één verwarmingsoptie de ultieme oplossing opleveren. Alleen een mix maakt een compleet duurzaam verwarmde woningmarkt mogelijk. Wel is er door onderzoekers van de Universiteit van Leuven een zonnepaneel geproduceerd dat direct waterstof maakt zodat elektriciteit en warmte ter plaatse, direct aan huis, worden opgewekt, zie Direct groene waterstof.

Zuid Korea daarentegen zet een ambitieus plan in werking.

Drie steden zullen dienen als proeftuinen voor een waterstofeconomie. Al in 2022 moeten de steden volledig draaien op waterstof. Momenteel wordt bepaald welke steden worden ingezet voor dit experiment. In deze steden wordt vervolgens een gebied van ten minste tien vierkante kilometer volledig omgetoverd tot een waterstofeconomie. Binnen deze gebieden worden onder andere woningen en appartementencomplexen geschikt gemaakt voor waterstof. Ook worden er waterstoftankstations voor personenauto’s en bussen gebouwd. Daarnaast worden de gebieden voorzien van elektrolysers en zonneparken, voor de groene waterstofproductie. Ten slotte worden er pijpleidingen voor het transport aangelegd.

Hopelijk wordt de opgedane ervaring gedeeld. Deze transities duren lang en zoveel tijd is er niet meer. Blijf zelf op de hoogte en beslis mee over de ontwikkelingen van uw eigen omgeving. Houdt uw lokale overheid aan inspraak en medezeggenschap.