Adri van den Brink overleden

      Reacties uitgeschakeld voor Adri van den Brink overleden

Geheel onverwacht is Adri van den Brink onlangs op 68-jarige leeftijd overleden. Adri was lid van onze voormalige Raad van Advies en heeft ons vanuit die rol zeer geholpen onze koers te bepalen. Zijn betrokkenheid bij het Groene Hart en bij zijn woonplaats Gouda is veel langduriger en intensiever geweest.

Opgeleid als cultuurtechnicus heeft hij diverse functies vervuld bij het ministerie van LNV, maar hij was echt thuis in de onderwijs- en onderzoekwereld van Wageningen UR. Eerst als buitengewoon hoogleraar en later als gewoon hoogleraar Landschapsarchitectuur, waarbij hij leiding gaf aan de leerstoelgroep.

Zijn academische kennis van landschapsontwikkeling en ruimtelijke planning vertaalde hij bij ons in praktische ideeën over de gewenste ontwikkelingen in het Groene Hart. Zijn grote interesse in de geschiedenis van onze regio maakte het duiden van het heden en toekomst van nog meer betekenis.

Adri was een warm mens, waarmee het plezierig samenwerken was. We zullen nog vaak aan hem en zijn opvattingen denken.
We wensen Ank, zijn echtgenote, en andere dierbaren sterkte in deze moeilijke periode.

Namens Stichting Groene Hart,

Chris Kalden, voorzitter