Alles ten koste van bereikbaarheid?

      Reacties uitgeschakeld voor Alles ten koste van bereikbaarheid?

Esther van den Bor

Onze bereikbaarheid via telefoons en WIFI is belangrijk
Voor onze hedendaagse communicatie via computers en telefoon is elektromagnetische straling nodig. Nu hebben we nog bestaande netwerken van 2G, 3G en 4G. 5G is de vijfde generatie in draadloze communicatie en die kan in kortere tijd meer data versturen en heeft minder vertraging. 5G is een nieuwe techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van hogere radiofrequenties dan in de al bestaande netwerken van. Het gaat om de frequenties 700 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. Basis informatie over straling vindt je op vele plekken op internet, bijvoorbeeld deze.

De sites en artikelen geven een zeer uiteenlopende beoordeling van de wenselijkheid cq schadelijkheid van dergelijke straling. Van geheel niet schadelijk tot een beetje warmte aan je oor door je telefoon tot aan mensen die hyper gevoelig zijn en onderzoekers die aantonen dat de schade groot en fundamenteel kan zijn.
Niet alleen betere onderlinge communicatie zou om verbetering van het net vragen. Het uitrollen van een 5 G netwerk wordt ook nodig geacht om alles van elkaar te weten en te besturen. Het Internet of Things en kunstmatige intelligentie besturen in toenemende mate ons leven. Straatlantarenpalen die op basis van aanwezigheid van veel mensen aan gaan, zelfrijdende auto’s, automatische beregening et cetera. Maar die doorgroei naar ‘verbetering van ons leven’heeft wel consequenties en overzien we die wel.

Gevolgen van overal straling
Voor het realiseren van het 5 G netwerk worden in de ruimte 10-duizenden satellieten gebracht, op daken en op straatniveau worden antennes geplaatst die met kabels verbonden moeten worden. Geen plekje op aarde meer zonder elektromagnetische straling. Het aantal studies dat de schadelijkheid op de gezondheid van mensen aantoont neemt sterk toe. We weten dat alle cellen en alle materialen bestaan uit trillingsfrequenties (kwantum fysica!). Zoude de extern toegevoegde frequenties dan geen effect hebben op ons aller gezondheid? Onwaarschijnlijk lijkt me.
Maar er zijn meer redenen om de uitrol niet toe te staan. Ruimtelijke verrommeling, ondoorzichtige en ondemocratische procedures, sterke toename van energieverbruik. Lees er over op Stralingsbewust Zuid Kennemerland.  Er zijn begin september pogingen gedaan om te protesteren in de vorm van een internet consultatie over de telecom-code.  Via deze link vindt u de betreffende wetgeving en toelichting daarop.
Laten we voorzichtig zijn met grootschalige beïnvloeding van onze gezondheid. Laten we zorgvuldig omgaan met onze ruimte en democratische besluitvorming. Laat uw stem horen tijdens de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland belegde regionale gesprekstafels over 5G en glasvezel in jouw gemeente. Op 31 oktober vindt die bijeenkomst in de provincie Zuid Holland plaats. Elders in het land zijn andere data aangewezen. Zie VNG Realisatie