9 gedachten over “Doe mee

 1. Maaike Nagel

  Het valt me op dat op de kaart de gemeente Ouder-Amstel niet is vermeld. Daarin valt de polder de ronde hoep. Die polder is in de structuurvisie van Noord-Holland aangewezen als calamiteitenberging. Is m.i. ook een bedreiging voor het landschap. Ook de Amstelscheg wordt niet apart genoemd.
  Verder zou er bij de A9 ter hoogte van de Rondehoep/Ouderkerk aan de Amstel in een stiltegebied een benzinestation komen als Rijkswaterstaat het voor het zeggen heeft. Graag ook aandacht voor deze zaken.

 2. Bart Been

  Aan: SBB Info staatsbosbeheer.nl
  Onderwerp: Contactformulier: uitbreiding veehouderij

  Beste ..,
  Vandaag stond dit weer in de bekendmakingen van de overheid:
  Ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet 1998, Steinsedijk 37 te Haastrecht. Meer informatie op
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-2905.html
  Het bedrijf van deze agrarier grenst aan uw terreinen (Polder Stein). Graag lees ik uw standpunt hierover en verneem tevens of SBB van plan is hier een zienswijze op in te dienen. Ik zou zelf wel willen, maar ben op voorhand niet-ontvankelijk als niet-belanghebbende door jurisprudentie van RvS. U bent dat wel.

  In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
  Bart Been

  1. Staatsbosbeheer

   Beste Bart Been,

   Bedankt voor uw mail.
   Ik heb uw mail doorgestuurd
   naar de Beheereenheid in Brandwijk.

   Hartelijke groet,
   Anita de Kruijf,
   Medewerker informatiecentrum
   Staatsbosbeheer

 3. Aris Jan Hofker

  Staatsbosbeheer heeft het initiatief genomen om De Balij, onderdeel van het Groene Hart en de Groenblauwe slinger, aan te bieden aan PZH, als onderzoekslocatie voor windenergie. SBB vindt de Balij een kansrijke locatie voor 3-5 175-200m hoge windturbines. Tot februari 2016 was niet bekend dat SBB initiatiefnemer is. Zij wordt daarin gesteund door de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland. Beide organisaties willen aan deze windturbines geld verdienen ten koste van natuur en het open landschap.
  Er loopt nu een planMER. Daarin speelt landschappelijke kwaliteit onvoldoende mee en natuurwaarden worden globaal gemeten. In De Balij, een natuur, bos en recreatiegebied, ligt een belangrijke vogeltrekroute en vleermuisroute naar de nieuwe Driemanspolder in het Groene hart: er komen 5 vleermuissoorten voor. In deze smalle corridor wil SBB 3-5 mega windturbines plaatsen.
  Windturbines in de Balij zullen het open landschap ernstig verstoren. Wij moeten deze locatie tussen Den Haag/Pijnacker-Noordorp en Zoetermeer beschermen. Ik roep een ieder die het Groene Hart wil beschermen op, om ons comite Balij Windmolen Vrij te steunen.
  Saillant detail is dat zowel de gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp als Zoetermeer unaniem tegen zijn. Meer info op http://www.Balij-Windmolen-Vrij.nl

 4. Karin

  Graag wil ik een mooi bos en recreatiegebied weer aandragen voor de Kwaliteitsatlas. Sinds gisterenavond is dit gebied door onverklaarbare redenen uit uw atlas verdwenen. De groene streep is nu boven de A12 doorgetrokken; boven het gebied de Balij.
  De Balij, een belangrijke ecologische verbindingszone tussen het Groene Hart en Midden- Delfland. Een smalle corridor in verstedelijkt gebied, waarin vogels en vleermuizen over de A12 heen en weer vliegen.

   1. Karin

    Aanvullende informatie wat betreft Windenergie/Staatsbosbeheer:

    Op de Website van Staatsbosbeheer kunt u ‘Dossier Windenergie’ vinden.
    Hierin wordt de visie van SBB beschreven, wat betreft windenergie in natuur en bosgebieden en de Windprojecten waaraan zij deelneemt.
    Ook bestaat het rapport ‘Wing’ (januari 2016), universiteit Wageningen, waarin onderzocht wordt wat de (on)mogelijkheden zijn van windenergie in bos en natuurgebieden. Voor dit onderzoek is de Veluwe onderzocht. Aan dit onderzoek heeft SBB meegewerkt.

 5. Karin

  Comité Balij Windmolen Vrij bedankt de webmaster en stichting Groene Hart voor hun aandacht voor ‘de Balij’.
  Goed om te zien dat ‘Windturbines tussen de Balij en het Westerpark?” toegevoegd is als Kwaliteitsopgave.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *