Voorgaande activiteiten

Kwaliteitsateliers, conferenties, e.d.
met verslaglegging en verwijzingen

Het debat over de ruimtelijke ontwikkelingen in het Nationaal Landschap Groene Hart wordt (offline) gevoerd op kwaliteitsateliers en conferenties.
Op die bijeenkomsten zullen de kwaliteitsopgaven meer thema-gewijs worden besproken. De kwaliteitsopgaven op deze website dragen de voorbeelden aan die bij de thema’s horen.
Op pagina kwaliteitsopgaven staan de opgaven gerangschikt naar de verschillende thema’s en de verschillende gemeenten.

Hier kunt u de verslagen terugvinden van voorgaande discussiebijeenkomsten over de thema’s.


Ook de provinciale adviescommissies organiseren interessante kwaliteitsdiscussies:

  • PAL Provinciale Adviescie. Leefomgeving, prov. ZH
  • ARO  Adviescie. Ruimtelijke Ontwikkeling, prov. NH
  • PCL Provinciale Commissie Leefomgeving, prov.Utrecht

Op 5 november 2014 is de vernieuwde kwaliteitsatlas gepresenteerd op een kwaliteitsatelier met de thema’s:

Lees hier een verslag (Oproep Groene Hart Kwaliteit, GF-10 nov. 2014)   en verdere achtergronddocumenten:

 Reacties op DOE MEE