Gebiedsvrienden ‘Groene Hart West’ in gesprek met Stichting Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Gebiedsvrienden ‘Groene Hart West’ in gesprek met Stichting Groene Hart

Op 7 februari 2024 waren wij,  Kees van Velzen en Thijs Cuijpers (bestuursleden Stichting Groene Hart), uitgenodigd voor een gesprek met de ‘Gebiedsvrienden’ uit het westen van het Groene Hart. In het dorpshuis van Benthuizen waren aanwezig het Platform Zuidplas/Milieuvereniging Zuidplas, de Vereniging Vrienden Park Zegersloot, de Bewonersorganisatie Rietveld, de Stichting Vrienden van de Goudse Hout en de Vereniging Vrienden van het Bentwoud (Vrienden van Vlietland en Stichting Rotteverband waren verhinderd).

De aanwezige partijen besloten meer te gaan samenwerken en vooral ook kennis uit te gaan wisselen. Iedereen stemde in met een voorstel voor een convenant waarin afspraken over samenwerking zijn vastgelegd. Kees van Velden complimenteerde de aanwezigen met dit besluit en deed het aanbod om ook een bestuurszetel binnen de Stichting Groene Hart voor het nieuwe platform open te stellen.

Vervolgens is van onze kant een toelichting gegeven over de stand van zaken over het Ontwikkelingsperspectief Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart stelt dit op (alle overheden in het Groene Hart). Dat proces verloopt moeizaam, met name omdat Zuid-Holland niet kon instemmen met het concept.

Maar er komt hoe dan ook een Ontwikkelperspectief en vervolgens een Uitvoeringsprogramma voor het Groene Hart. Daarom is het belangrijk om ons daar op voor te bereiden en de kernwaarden van de verschillende gebieden in kaart brengen. In lijn met onze startnotitie ‘Groene Hart Pact’.

We hebben aangeboden om samen een bijeenkomst te organiseren waarbij de waarden van het gebied in beeld worden gebracht. Annelies van Egmond (bestuurslid Groene Hart) zal die bijeenkomst begeleiden. De eerste werkafspraken zijn inmiddels gemaakt.

Afgesproken is om wat breder te kijken dan naar ieder (natuur)gebied an sich. Maar vooral ook naar de relatie met de omgeving. Zoals naar recreatie, cultuurhistorie en landbouw. Samen zoeken we nu naar andere organisaties zoals een natuurorganisatie en/of een boerenorganisatie waarmee we een technisch-organisatorisch overleg kunnen hebben.

Thijs Cuijpers,
Bestuurslid