Groene Hart Pact – column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart Pact – column van de voorzitter

Het is zover! Wij presenteren als Stichting Groene Hart samen met Natuur en Milieufederatie ZH de startnotitie ‘Meer regie op de toekomstige ontwikkelingen Groene Hart’.

Wij willen, samen met alle betrokken overheden, vaste afspraken maken over wat wel en wat niet kan en mag in het Groene Hart. Visies en intenties van de overheid zijn voor ons niet voldoende. In het verleden is gebleken dat deze boterzacht zijn en geen bindend kader vormen waaraan iedereen zich houdt. Dat moet met het oog op de toekomst van het Groene Hart richting 2050 anders.

Daarom ons initiatief, om met andere maatschappelijke organisaties, deze oproep te doen. Daarbij willen wij ook kernwaardes van het Groene Hart, die wij hebben beschreven onze notitie, vastleggen in wat wij noemen een ‘Groene Hart Pact’.

Dat pact willen wij sluiten met de drie provincies, met de vijf waterschappen, met alle gemeenten en de drie betrokken ministeries. Als het pact vervolgens status van wet krijgt dan is dat voor iedereen het houvast de komende jaren waaraan iedereen zich moet houden. Dat moet ook toetsbaar zijn door de rechter.

Zo willen wij voorkomen dat gelegenheidsargumenten steeds weer worden gebruikt om in het Groene Hart dingen te doen die niet stroken met de kernwaardes van het Groene Hart of besluiten niet worden genomen die de kwaliteit van het Groene Hart moeten verbeteren.

Het Groene Hart Event staat voor de deur. Op 7 september a.s. staat het te gebeuren in Kamerik bij de Boerinn. Daar worden visies gedeeld. Ook de gezamenlijke overheden komen met een ‘Ontwikkelingsperspectief Groene Hart 2050’.

In één van de daar te houden Arena debatten zullen wij ons initiatief inbrengen, uitleggen en verdedigen. Het Groene Hart Event is voor iedereen toegankelijk (aanmelden vooraf is nodig).

Daar zullen we ook bij anderen steun zoeken voor onze aanpak.
Wij willen u daar graag ontmoeten!

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Mr C.J. (Kees) van Velzen,
Voorzitter Stichting Groene Hart