Kernenergie

      Reacties uitgeschakeld voor Kernenergie

Esther van den Bor

In het nieuws
De afgelopen weken is kernenergie weer in het nieuws gekomen. De energie-consultant ENCO heeft een rapport over de mogelijkheden en kosten van kernenergie opgesteld. Op 23 september stelde de VVD dat we drie tot tien centrales zouden moeten bouwen. Ook kleinere centrales, in serie gebouwd zijn toepasbaar en goedkoper. De conclusie van het rapport sluit aan bij de feiten dat CO2 reductie en de betrouwbaarheid van het opwekken van niet fossiele energie goed kan met behulp van kernenergie. De compacte installatie vervangt deels de noodzaak tot het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Ze helpen dus (onder andere) het open karakter van het Groene Hart te bewaren. Aan de lange proceduretijd, de hoge kosten van de veiligheidsmaatregelen en het opbergen van nucleair afval en het opnieuw buitensluiten van de lokale bevolking, wordt helaas minder aandacht besteed.
Er kwamen dan ook tegengeluiden. Het Nederlandse consultancybureau Kalavasta kwam in april van dit jaar juist tot de tegengestelde conclusie, namelijk dat de prijs van kernenergiecentrales veel hoger is dan de prijs van windmolens en zonne-energie.  Deze week werd eveneens een onderzoek uit In Nature Energy van de universiteit in Sussex gepubliceerd. De energiehuishouding in 123 landen werd vergeleken op het effect van CO2-reductie (in de periode 1990-2914). De conclusie die daar getrokken wordt is dat rijke landen die investeren in kernenergie over het algemeen wel minder CO2 uitstoten. Maar landen die investeren in hernieuwbare stroom dalen in ieder geval in CO2 uitstoot. Arme landen (de meerderheid) laten een stijging zien in de CO2 uitstoot in die periode. Wat opvalt is dat investeringen in kernenergie de investeringen in hernieuwbare stroom remmen. Het advies uit het onderzoek is dan ook: “Investeren in zon-, wind- en water-energie is effectiever om klimaatontwrichting tegen te gaan”.
In een overzicht door de NOS samengesteld worden de voor- en nadelen van kernenergie op een rij gezet. Duidelijk en simpel geformuleerd.

Kernenergie bij ons in het Groene hart
Ik was al van plan om het onderwerp kernenergie in deze column te bespreken. En toen hoorde ik dat het effect van de discussie niet alleen op Rijksniveau speelt, maar ook hier in onze regio. Op 30 september werd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de RES behandeld door de Raad. De VVD diende een motie in waarin o.a. gevraagd wordt om ‘bovenregionaal samenwerking te zoeken voor de mogelijkheden van innovatieve energie waaronder kernenergie als aanvulling op en/of alternatief voor de RES’  (vanaf 15 oktober gepubliceerd). De motie is aangenomen! En gaat daarmee lijnrecht in tegen het collegebeleid om in 2035 klimaatneutraal te zijn met behulp van zon en wind en water.
Laten we investeren in alles wat nu duurzame energie oplevert, maar niet in kernenergie. Laten we nu aan de slag gaan met energie besparen en energie opwekken met de methoden die zich bewezen hebben. Laten we bovendien de opbrengsten van die lokale energie ten bate laten komen van de lokale bevolking. De grote sommen geld die naar kernenergie gaan (of op den lange duur naar kernfusie of Thoriumcentrales), worden niet besteed aan slimme, op-maat-oplossingen bij ‘ons’. Bovendien leiden ze af van de noodzaak om op korte termijn ons eigen gedrag te veranderen. Ze versterken het idee dat de technische oplossing ‘geregeld’ wordt, maar zonder onze eigen inspraak en verantwoordelijkheid.
Misschien dat op de lange termijn blijkt dat kernenergie wel veilig kan. Dat zou kunnen volgens professor Leen Kloosterman van de TU Delft. Onderzoek blijft dus wel wenselijk, maar laten we daar lokaal en regionaal niet op wachten.